Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 martie 2019pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 9 aprilie 2019Data intrării în vigoare 09-04-2019

  În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi ale art. 37, 38 şi 39 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Consiliul Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă Normele privind supervizarea profesională în psihologie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi întră în vigoare de la data publicării.
  Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 13 martie 2019.Nr. 4.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind supervizarea profesională în psihologie