Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 10 aprilie 2013 pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 23 aprilie 2013Data intrării în vigoare 23-04-2013
  Formă consolidată valabilă la data 12-04-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-04-2019 până la data de 25-01-2020


  Aprobat prin ORDINUL nr. 22 din 10 aprilie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 233 din 23 aprilie 2013.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 10 aprilie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 233 din 23 aprilie 2013, la data de 12 Aprilie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 28 din 26 aprilie 2013; ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016; ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Reproducem mai jos, prevederile art. II - IV din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 282 din 12 aprilie 2019:„Articolul IILegitimaţiile emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei îşi încetează valabilitatea în condiţiile legii, pentru următoarele domenii de activitate:a) verificarea proiectelor tehnice pentru instalaţiile aferente activităţii de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV), tip atestat VGv;b) expertiza tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV), tip atestat EGv.Articolul IIIÎn termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei emite noi atestate pentru verificatorii de proiecte şi experţii tehnici ale căror legitimaţii îşi încetează valabilitatea conform prevederilor art. II.Articolul IVSolicitările depuse la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se analizează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin”.
  Capitolul I Dispoziţii generale