Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 22 din 10 aprilie 2013privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 23 aprilie 2013Data intrării în vigoare 23-04-2013
    Formă consolidată valabilă la data 12-04-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-04-2019 până la data de 25-01-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 22 din 10 aprilie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 233 din 23 aprilie 2013, la data de 12 Aprilie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 28 din 26 aprilie 2013; ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016; ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 161 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Persoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare tehnică şi de expertiză tehnică, precum şi operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.