Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011Data intrării în vigoare 09-02-2011
  Formă consolidată valabilă la data 16-04-2019 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-04-2019 până la data de 08-05-2019


  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011, la data de 16 Aprilie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 166 din 5 octombrie 2011; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013; LEGEA nr. 62 din 21 martie 2013; LEGEA nr. 206 din 27 iunie 2013; DECIZIA nr. 397 din 1 octombrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013; LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2014; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 106 din 27 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014; DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014; LEGEA nr. 95 din 30 aprilie 2015; LEGEA nr. 118 din 21 mai 2015; LEGEA nr. 153 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 220 din 23 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015; LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016; LEGEA nr. 118 din 31 mai 2016; LEGEA nr. 140 din 12 iulie 2016; LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017; LEGEA nr. 11 din 3 martie 2017; LEGEA nr. 56 din 10 aprilie 2017; LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017; LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 2017; LEGEA nr. 137 din 13 iunie 2017; LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017; LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017; LEGEA nr. 211 din 8 noiembrie 2017; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 71 din 19 martie 2018; LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 8 iunie 2018; DECIZIA nr. 307 din 8 mai 2018; LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA nr. 9 din 23 august 2018; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 septembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; LEGEA nr. 289 din 29 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 19 din 8 ianuarie 2019; LEGEA nr. 38 din 17 ianuarie 2019; LEGEA nr. 48 din 11 martie 2019; LEGEA nr. 56 din 1 aprilie 2019; LEGEA nr. 57 din 1 aprilie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Art. 24, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 prevede:În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice“ cu „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale“;b) „Ministerul Culturii“ cu „Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale“; f) „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice“ cu „Ministerul Educaţiei Naţionale“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul educaţiei naţionale; g) „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice“ cu „Ministerul Cercetării şi Inovării“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice;Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Prin HOTĂRÂREA nr. 21 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.

  Conform art. VII din LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018, prevederile legii intră în vigoare începând cu anul şcolar 2019-2020.