Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROTOCOL din 16 octombrie 2018între Guvernul României şi Guvernul Georgiei pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 9 aprilie 2019Data intrării în vigoare 29-06-2019


  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 197 din 3 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019.
  Guvernul României şi Guvernul Georgiei (denumite în continuare „părţi“),în baza articolului 19 al Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2010 (denumit în continuare „Acordul“),au convenit următoarele:
  Articolul 1Autorităţi competente1. Părţile desemnează următoarele autorităţi competente pentru punerea în aplicare a prevederilor Acordului şi ale prezentului protocol:Pentru partea română - Ministerul Afacerilor Interne, prin:a) Inspectoratul General pentru Imigrări - pentru transmiterea cererilor de readmisie a cetăţenilor georgieni, cetăţenilor statelor terţe şi apatrizilor, primirea cererilor de readmisie a cetăţenilor statelor terţe şi apatrizilor depistaţi pe teritoriul Georgiei, precum şi a cererilor de tranzit terestru.Direcţia migraţieAdresa poştală: strada Eforie nr. 3-5, sectorul 5, BucureştiTelefon: +40 21 314 38 85Fax: +40 21 314 38 85E-mail: returnari.igi@mai.gov.rob) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - pentru cererile de readmisie a cetăţenilor români, cererile de tranzit prin aeroporturi, precum şi pentru primirea şi procesarea cererilor de readmisie în cadrul procedurii accelerate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Acord.Direcţia de supraveghere şi controlul trecerii frontiereiAdresa poştală: Bd. Geniului nr. 42C, sectorul 6, Bucureşti.Telefon/fax: +40 21 312 11 89Email: igpf@mai.gov.roPentru partea georgiană – Ministerul Afacerilor Interne, prin:Diviziunea pentru combaterea migraţiei ilegale şi asistenţă juridică din Departamentul migraţie
  Telefon: +995 32 241 96 35Fax: +995 32 241 96 26Email: readmission@mia.gov.ge
  2. Autorităţile competente se vor notifica imediat reciproc în scris cu privire la orice modificare privind datele lor de contact.3. Părţile se vor informa reciproc în scris prin canale diplomatice despre orice modificări privind autorităţile competente.
  Articolul 2Punctele de trecere a frontierei
  1. Punctele de trecere a frontierei folosite pentru implementarea Acordului sunt:În România:Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti - OtopeniTelefon: +40 21 201 32 19Fax: +40 21 351 59 93În Georgia:Aeroportul Internaţional TbilisiTelefon: +995 32 241 96 35Fax: +995 32 241 96 262. Părţile se vor informa reciproc în scris prin canale diplomatice cu privire la orice modificare privind punctele de trecere a frontierei menţionate la alineatul 1 al prezentului articol.3. Folosirea altor puncte de trecere a frontierei va fi agreată de comun acord de către autorităţile competente de la caz la caz.
  Articolul 3Transmiterea cererii de readmisie1. Cererea de readmisie va fi transmisă autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax.2. În vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind cererea de readmisie transmisă, autoritatea competentă a părţii solicitante se va adresa autorităţii competente a părţii solicitate.Articolul 4Răspunsul la cererea de readmisie1. Răspunsul la cererea de readmisie va fi remis autorităţii competente a părţii solicitante prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Acord.2. În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Acord, vor fi furnizate motivele pentru refuzul unei cereri de readmisie.
  Articolul 5Readmisia în procedură acceleratăReadmisia în procedură accelerată prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Acord se va desfăşura după cum urmează:a) cererea de readmisie prevăzută în anexa 5 din Acord va fi transmisă, în termenul prevăzut în articolul 6 alineatul (3) din Acord, de către autoritatea competentă a părţii solicitante autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax;b) autoritatea competentă a părţii solicitate va răspunde la cererea de readmisie autorităţii competente a părţii solicitante prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax, în termenele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera a) din Acord;c) în cazul aprobării readmisiei, autoritatea competentă a părţii solicitate poate include în răspunsul la cererea de readmisie data şi locul transferului.
  Articolul 6Alte documente1. Dacă autoritatea competentă a părţii solicitante consideră că alte documente, care nu sunt prevăzute în anexele 1-4 ale Acordului, pot fi esenţiale pentru stabilirea cetăţeniei persoanei care face obiectul readmisiei, aceste documente pot fi anexate la cererea de readmisie.2. Decizia pentru luarea în considerare a documentelor menţionate la alineatul 1 al prezentului articol în procesul de soluţionare a cererii de readmisie îi aparţine autorităţii competente a părţii solicitate.Articolul 7Interviuri1. Dacă partea solicitantă nu este în măsură să pună la dispoziţie oricare dintre documentele prevăzute în anexele 1-2 ale Acordului şi partea solicitată nu este în măsură să stabilească în alt mod naţionalitatea persoanei în cauză, misiunea diplomatică sau oficiul consular al părţii solicitate, la solicitarea părţii solicitante, efectuează un interviu cu persoana care face obiectul readmisiei în decurs de 4 (patru) zile de la data primirii cererii de readmisie. Răspunsul la cererea de readmisie va fi transmis în scris în limitele de timp prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera b) din Acord.2. Partea solicitantă va transporta persoana pentru a fi intervievată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al părţii solicitate. Dacă se va agrea astfel de către părţi, interviul poate fi desfăşurat în afara misiunii diplomatice sau oficiului consular al părţii solicitate. Costul transportului va fi suportat de partea solicitantă.
  3. Dacă, din motive practice, interviul cu persoana care face obiectul readmisiei nu a putut fi organizat în limitele de timp precizate la alineatul 1 al prezentului articol, la solicitarea scrisă a părţii solicitante, partea solicitată va lua o decizie cu privire la cererea de readmisie după desfăşurarea interviului, cu încadrare în termenul de 12 (douăsprezece) zile calendaristice de la primirea cererii de readmisie.
  Articolul 8Transferul1. Autoritatea competentă a părţii solicitante va notifica autoritatea competentă a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adresele oficiale de e-mail sau fax despre intenţia de a transfera persoana care face obiectul readmisiei cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data transferului.2. Dacă partea solicitantă nu este în măsură să transfere persoana care face obiectul readmisiei în termenul de 3 (trei) luni prevăzut la articolul 10 alineatul (4) din Acord sau la data notificată de partea solicitată în conformitate cu prevederile alineatului 1 al prezentului articol, atunci aceasta va notifica imediat autoritatea competentă a părţii solicitate.Articolul 9Formele tranzitului şi sprijinul1. Cererea de tranzit va fi transmisă autorităţii competente a părţii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax cu minimum 7 (şapte) zile calendaristice înainte de realizarea tranzitului, pentru care se aplică formularul din anexa 6 la Acord.2. Autoritatea competentă a părţii solicitate va transmite răspunsul prin sistemele electronice autorizate, adresele oficiale de e-mail sau fax fără întârziere, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice după primirea cererii de tranzit, comunicând acceptul cu privire la tranzit, ora transferului, punctul de intrare avut în vedere, tipul tranzitului, necesitatea utilizării escortei sau refuzul motivat al tranzitului.3. În principal, tranzitul se realizează pe cale aeriană.4. Dacă autoritatea competentă a părţii solicitante consideră că este necesar sprijinul autorităţilor părţii solicitate pentru un anume tranzit, aceasta va indica în cererea de tranzit elaborată potrivit formularului prevăzut în anexa 6 la Acord natura şi substanţa asistenţei solicitate. În răspunsul la cererea de tranzit, autoritatea competentă a părţii solicitate va indica dacă este posibilă asigurarea sprijinului solicitat.Articolul 10Obligaţiile escortei
  Părţile au convenit asupra următoarelor condiţii pentru returnarea sub escortă, inclusiv tranzitul sub escortă al cetăţenilor ţărilor terţe şi apatrizilor:a) autoritatea competentă a părţii solicitante va include la punctul F al cererii de readmisie sau la punctul B4 al cererii de tranzit rangul, numele şi prenumele persoanelor care asigură escorta, precum şi seria, numărul şi data eliberării documentelor lor de călătorie;b) autoritatea competentă a părţii solicitante va informa cu promptitudine autoritatea competentă a părţii solicitate despre orice schimbări cu privire la persoanele care asigură escorta;c) persoanele care asigură escorta îşi vor îndeplini obligaţiile neînarmate şi în haine civile. Pe timpul îndeplinirii obligaţiilor lor vor deţine documente de călătorie şi documente oficiale care confirmă că partea solicitată a agreat cu privire la realizarea readmisiei sau tranzitului persoanei escortate;d) persoanele care asigură escorta vor fi responsabile pentru persoanele escortate şi pentru transferul acestora în ţara de destinaţie;e) persoanele care asigură escorta sunt obligate să protejeze adecvat documentele care constituie baza în care persoanele escortate sunt transferate şi să prezinte aceste documente autorităţilor competente din statele în care persoanele escortate sunt transferate;f) persoanele care asigură escorta vor respecta legislaţia internă a statului părţii solicitate. Autoritatea persoanelor care asigură escorta pe timpul transferului sau tranzitului persoanei escortate va fi limitată la apărarea necesară;g) partea solicitată va asigura persoanelor care asigură escorta acelaşi nivel de protecţie şi sprijin similar cu cel garantat de legislaţia internă a statului său pentru persoanele părţii solicitate care îndeplinesc astfel de atribuţii;
  h) dacă nu sunt persoane ale părţii solicitate care să acorde sprijinul necesar, persoanele care asigură escorta sunt îndreptăţite să întreprindă de o manieră proporţională cu circumstanţele şi în conformitate cu legislaţia internă a statului părţii solicitate măsuri coercitive directe dacă există o ameninţare directă şi gravă legată de evadarea persoanei escortate, autorănirea acesteia sau rănirea unei părţi terţe sau aducerea de prejudicii proprietăţii;i) dacă se solicită, persoanele care asigură escorta vor deţine vizele necesare pentru statele de destinaţie finală sau de tranzit, altele decât statele părţilor.
  Articolul 11Costuri1. Partea solicitantă va plăti toate costurile facturate suportate de partea solicitată legate de operaţiunile de readmisie şi tranzit care sunt stipulate de articolul 15 din Acord ca fiind în sarcina părţii solicitante. Facturile vor conţine detaliile bancare ale părţii solicitate.2. Partea solicitantă va plăti toate costurile părţii solicitate în euro în decurs de 30 de zile de la primirea facturii.
  Articolul 12Întâlnirile experţilorPărţile vor coopera pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în implementarea Acordului şi prezentului protocol. La solicitarea oricăreia dintre părţi, se vor desfăşura întâlniri de experţi, reprezentanţi ai autorităţilor competente.Articolul 13LimbaPărţile vor comunica în limba engleză.Articolul 14Amendamente şi completări
  Prezentul protocol poate fi amendat şi completat de comun acord de către părţi. Amendamentele şi completările vor fi stipulate în documente separate, care vor constitui parte integrantă a prezentului protocol şi vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul 1 al articolului 15 din prezentul protocol.
  Articolul 15Intrarea în vigoare, valabilitate şi denunţare1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data la care părţile s-au notificat reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest scop, dar nu mai înainte de notificarea Comitetului Comun de Readmisie, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Acord.2. Prezentul protocol va fi notificat Comitetului Comun de Readmisie de către partea română. O copie a acestei notificări va fi remisă părţii georgiene.3. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nelimitată de timp şi va înceta să se aplice o dată cu încetarea Acordului.Semnat la Tbilisi la 16 octombrie 2018, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferende în interpretare, textul în limba engleză va prevala.
  Pentru Guvernul României

  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  Pentru Guvernul Georgiei
  Nino Javakhadze,
  ministrul adjunct al afacerilor interne
  -----