Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 85 din 30 martie 2019privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019
EMITENT
 • CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA CONFERINŢA NAŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  În temeiul:– art. 27 alin. (1) şi art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– pct. 3,4,7 şi 147 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  dezbaterilor din cadrul lucrărilor Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în legătură cu materialele prezentate,
  Conferinţa naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România hotărăşte:Articolul 1 Se prelungeşte perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019.Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Organele alese şi executive vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

  Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,
  Robert-Aurelian Şova
  Poiana Braşov, 30 martie 2019.Nr. 19/85.-----