Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 4.786 din 15 martie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul M10
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16.04.2018-18.05.2018 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul M10 în anii 2015, 2016 şi 2017, perioada verificată fiind 1.01.2015-31.12.2017.I. Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului M10 au fost în cuantum de 12.996,08 lei şi cheltuielile în cuantum de 1.694,96 lei, în anul 2016 veniturile au fost în cuantum de 385.468,12 lei şi cheltuielile în cuantum de 341.745,92 lei, iar în anul 2017 veniturile au fost în cuantum de 770,00 lei şi cheltuielile în cuantum de 418,70 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 47 alin. (4) şi art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fapte care se sancţionează potrivit art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), (4) şi (8), art. 28 alin. (3) şi (12), art. 36 alin. (4), art. 37, art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. d), e) şi f) şi art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fapte care se sancţionează potrivit art. 52 alin. (2) din acelaşi act normativ cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
  S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapte care se sancţionează potrivit art. 2 alin. (2) din acelaşi act normativ cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
  II. Recomandări:– efectuarea tuturor operaţiunilor financiar-contabile de reglare a deficienţelor constatate;– înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiare şi contabile aferente activităţii;– completarea documentelor de încasări (chitanţe şi extras de cont) cu datele de contact complete şi sursa venitului încasat;– întocmirea documentelor de donaţie cu ocazia încasării acestui tip de venit;– efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniului şi evidenţierea corectă în contabilitate a diferenţelor constatate între faptic şi scriptic;– 
  punerea în aplicare a recomandărilor echipei de control de îndată, de la comunicarea prezentului raport de control.
  Bucureşti, 15 martie 2019.Nr. 4.786.-----