Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.862 din 4 aprilie 2019pentru suspendarea aplicării unor prevederi şi decalarea unor termene şi perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  În temeiul prevederilor art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată,în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că Preşedintele României a sesizat Curtea Constituţională, la data de 6 iunie 2018, cu privire la neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 [cu referire la art. 253 alin. (1)] adoptată de Parlamentul Românei, în plenul Camerei Deputaţilor, la data de 20 martie 2018 şi în plenul Senatului, la data de 7 mai 2018, primită spre promulgare la data de 19 mai 2018,luând în considerare faptul că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 528/2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] şi 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] şi art. II [cu referire la art. 32^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei şi articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi celor trei legi în ansamblul lor, pe de o parte au fost declarate neconstituţionale prevederile articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] din legea sesizată de neconstituţionalitate, iar pe de altă parte obligă legiuitorul să elimine din dreptul pozitiv soluţia legislativă constatată ca fiind neconstituţională, precum cea care se regăseşte în actualul art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de faptul că până în prezent nu au fost puse în acord prevederile actualului art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Constituţiei României, republicată,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se suspendă aplicarea prevederilor privind repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 şi 993 bis din 23 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, până la adoptarea unui act normativ care să asigure baza legală pentru derularea unei noi etape de mobilitate.Articolul 2Termenele şi perioadele prevăzute la punctul I, subpunctele 7, 8, 9, 10 şi 11 lit. a)-e) din anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se decalează cu cel mult 15 zile lucrătoare.Articolul 3Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Ionel Florian Lixandru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 aprilie 2019.Nr. 3.862.-----