Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 182 din 29 martie 2019privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sectorul Bocşa-Gătaia-Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sectorul Bocşa-Gătaia-Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 182.
  ANEXĂ CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sectorul Bocşa-Gătaia-Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş“
  Titular: Ministerul Apelor şi Pădurilor
  Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Banat
  Amplasament: Lucrările hidrotehnice propuse sunt amplasate în bazinul hidrografic Timiş (cod cadastral V-2), în albia minoră şi majoră a cursurilor de apă râu Bârzava (cod cadastral V-2.38) şi a afluenţilor acestuia, pârâu Fizeş (cod cadastral V-2.38.8), pârâu Vornic (cod cadastral V-2.38.7), pârâu Smida (cod cadastral V-2.38.7.1), pe teritoriul administrativ al oraşului Bocşa, comuna Ramna, comuna Berzovia, comuna Măureni şi comuna Fizeş în judeţul Caraş-Severin şi oraşul Gătaia şi comuna Denta în judeţul Timiş.
  Indicatori tehnico-economici
  - Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 5.11.2018; 1 euro = 4,6670 lei)mii lei202.457
  din care:  
  construcţii-montajmii lei191.368
  - Eşalonarea investiţiei  
  Anul I INV
  C+M
  mii lei mii lei24.000 19.000
  Anul II INVC+Mmii leimii lei99.000 96.000
  Anul III INVC+Mmii leimii lei79.457 76.368
  - Capacităţi:  
  I: Reabilitare şi creştere capacitate polder Gherteniş:  
  Volum polder totalmil. mc22,9
  din care:  
  - Creştere capacitate polder Gherteniş mil. mc5,2
  II: Asigurare linie de apărare Bârzava şi afluenţi, sector Bocşa-Gătaia-Dentakm61,39
  - Durata totală de realizare a investiţieiluni36
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  Finanţarea investiţieiFinanţarea se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----