Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 196 din 3 aprilie 2019privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Autostrada Sibiu-Piteşti"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“, prevăzuţi în anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU

  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.
  Nr. 196.Anexa nr. 1 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenţi obiectivului de investiţii „AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:judeţele Sibiu, Vâlcea şi Argeş

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei
  18.590.529
  - din care: C + Mmii lei15.572.087
  Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):  
  Anul Imii lei919.000
   mii lei534.000
  Anul IImii lei2.383.000
   mii lei1.835.000
  Anul IIImii lei3.990.000
   mii lei3.434.000
  Anul IVmii lei3.878.880
   mii lei3.346.349
  Anul Vmii lei3.221.634
   mii lei2.791.430
  Anul VImii lei2.317.000
   mii lei2.041.000
  Anul VIImii lei1.549.066
   mii lei1.314.985
  Anul VIIImii lei331.949
   mii lei275.323
  Capacităţi:  
  - Lungime autostradăkm122,11
  Durata de execuţie a investiţieiluni88

  Factori de risc
  Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.
  Finanţarea investiţiei
  Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  Anexa nr. 2CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenţi obiectivului de investiţii „AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI - Secţiunea 1 Sibiu-Boiţa“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:judeţul Sibiu

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei1.135.880
  - din care: C + Mmii lei896.349
  Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei170.000/134.000
  Anul IImii lei/mii lei 283.000/224.000
  Anul IIImii lei/mii lei 397.000/313.000
  Anul IVmii lei/mii lei 285.880/225.349
  Capacităţi: - Lungime secţiune autostradăkm14,15
  Durata de execuţie a investiţieiluni48
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  Anexa nr. 3CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIaferenţi obiectivului de investiţii „AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI - Secţiunea 2 Boiţa-Cornetu“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:judeţele Sibiu şi Vâlcea

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)
  (în preţuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)
  mii lei5.722.949
  - din care: C + Mmii lei4.857.323
  Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei125.000/20.000
  Anul IImii lei/mii lei271.000/147.000
  Anul IIImii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul IVmii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul Vmii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul VImii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul VIImii lei/mii lei999.000/883.000
  Anul VIIImii lei/mii lei331.949/275.323
  Capacităţi:  
  - Lungime secţiune autostradăkm30,35
  Durata de execuţie a investiţieiluni88
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  Anexa nr. 4CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenţi obiectivului de investiţii „AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI - Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:judeţele Vâlcea şi Argeş

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei6.751.066
  - din care: C + Mmii lei5.692.985
  Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei180.000/50.000
  Anul IImii lei/mii lei749.000/579.000
  Anul IIImii lei/mii lei1.318.000/1.158.000
  Anul IVmii lei/mii lei1.318.000/1.158.000
  Anul Vmii lei/mii lei1.318.000/1.158.000
  Anul VImii lei/mii lei1.318.000/1.158.000
  Anul VIImii lei/mii lei550.066/431.985
  Capacităţi:  
  - Lungime secţiune autostradăkm37,40
  Durata de execuţie a investiţieiluni77
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  Anexa nr. 5CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:judeţul Argeş

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): (în preţuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei2.524.100
  - din care: C + Mmii lei2.136.665
  Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei74.000/30.000
  Anul IImii lei/mii lei466.000/388.000
  Anul IIImii lei/mii lei662.000/583.000
  Anul IVmii lei/mii lei662.000/583.000
  Anul Vmii lei/mii lei660.100/552.665
  Capacităţi: 
   
  - Lungime secţiune autostradăkm9,86
  Durata de execuţie a investiţieiluni60
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  Anexa nr. 6 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIaferenţi obiectivului de investiţii „AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI - Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti“
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:judeţul Argeş

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)mii lei2.456.534
  - din care: C + Mmii lei1.988.765
  Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):  
  Anul Imii lei/mii lei370.000/300.000
  Anul IImii lei/mii lei614.000/497.000
  Anul IIImii lei/mii lei614.000/497.000
  Anul IVmii lei/mii lei614.000/497.000
  Anul Vmii lei/mii lei244.534/197.765
  Capacităţi:  
  - Lungime secţiune autostradăkm30,35
  Durata de execuţie a investiţieiluni60

  Factori de risc
  Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.
  Finanţarea investiţiei
  Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----