Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 43 din 27 martie 2019pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  În temeiul prevederilor art. 25 alin. (3) şi ale art. 153 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 18 septembrie 2014, se completează după cum urmează:– După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 22^1Prin derogare de la prevederile art. 22, în situaţia în care pe parcursul procedurii de soluţionare a disputelor/divergenţelor Comisia identifică abateri de la dispoziţiile legale şi/sau ale reglementărilor aplicabile în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, acestea vor fi aduse la cunoştinţa entităţilor de specialitate din cadrul ANRE cu atribuţii de organizare a activităţii de control şi/sau de investigare, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi procedurilor emise de ANRE.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 27 martie 2019.
  Nr. 43.----