Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 198 din 3 aprilie 2019pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 5 aprilie 2019Data intrării în vigoare 05-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 198.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai investiţiei „Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti“Titular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate BucureştiAmplasament: judeţul Ilfov, pe zona UAT Mogoşoaia, UAT Corbeanca, UAT Otopeni şi UAT BaloteştiIndicatorii tehnico-economici
  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri în luna iunie 2018, 1 euro = 4,67 lei)din care: mii lei 
  82.625
  • construcţii-montaj mii lei 57.597
       
  Eşalonarea investiţiei:INV/C + Mmii lei  
  • Anul IINVmii lei50.000 
   C + Mmii lei35.000 
  • Anul IIINVmii lei32.625 
   C + Mmii lei22.597 
  Capacităţi:    
  - Lungime linie 
  km 7,90
  - Clădire punct oprire    
  • suprafaţă construită mpAc 156
  • suprafaţă desfăşurată mpAd 312
  Durata de realizare a investiţiei luni 20
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru debite au fost luate în calcul datele furnizate de INHGA, cu o asigurare de 1%.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----