Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 187 din 29 martie 2019privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 5 aprilie 2019Data intrării în vigoare 05-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 187.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul (CUI)Caracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statuluiValoarea bunului care trece în domeniul privat al statului (în lei)
  36548 (parţial)8.19.0145-15
  Municipiul Cluj-Napoca, Strada Dorobanţilor nr. 23, judeţul ClujMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca CUI 34603812C8 45-15-07 Depozit mitraliere Sc = 34 mp Sd = 34 mp C.F. nr. 305038466,81
  -----