Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 177 din 29 martie 2019privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamţ-Iaşi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 5 aprilie 2019Data intrării în vigoare 05-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Studiul de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamţ-Iaşi, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va dispune toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru declanşarea şi parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat pentru autostrada Târgu Neamţ-Iaşi.Articolul 3În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat vor fi efectuate actualizări sau modificări în conţinutul studiului de fundamentare, acestea vor fi incluse în proiectul de contract de parteneriat public-privat, care se supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,

  Ion Ghizdeanu
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 177.----