Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 175 din 29 martie 2019privind aprobarea obiectivului de investiţii "„Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 5 aprilie 2019Data intrării în vigoare 05-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 175.
  ANEXĂ CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud"Titular: Ministerul Apelor şi Pădurilor Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş-TisaAmplasament: Lucrările hidrotehnice sunt amplasate în bazinul hidrografic Bistriţa, pe râul Bistriţa, în zona aval barajului Colibiţa până la confluenţa cu râul Şieu, şi râul Bârgău, judeţul Bistriţa-Năsăud.Indicatori tehnico-economici
  - Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 14.09.2018; 1 euro =4,6430 lei),mii lei234.864
  din care:
  construcţii-montajmii lei181.521
  - Eşalonarea investiţiei
  Anul I INVC+Mmii lei mii lei70.000 54.000
  Anul II INVC+Mmii leimii lei82.000 63.000
  Anul III INVC+Mmii leimii lei82.864
  64.521
  - Capacităţi:
  - Reabilitare baraj Colibiţa - volum acumulare - totalmil. mc100
  - Amenajare albiekm16,6
  - Lucrări de protecţie la inundaţiikm19,7
  - Durata totală de realizare a investiţieiluni 36
  Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţiei Finanţarea se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române“, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----