Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 854 din 11 martie 2019privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 4 aprilie 2019Data intrării în vigoare 04-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Drăguşeni - sectoarele cadastrale nr. 15, 19, 26, 27;
  b) unitatea administrativ-teritorială Frătăuţii Vechi- sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 48, 49, 50, 62, 63, 65, 67, 69;c) unitatea administrativ-teritorială Muşeniţa - sectoarele cadastrale nr. 19, 28;d) unitatea administrativ-teritorială Pătrăuţi - sectoarele cadastrale nr. 21, 25, 26;e) unitatea administrativ-teritorială Putna - sectoarele cadastrale nr. 6, 7;f) unitatea administrativ-teritorială Rădăuţi - sectoarele cadastrale nr. 10, 15, 18;g) unitatea administrativ-teritorială Râşca - sectorul cadastral nr. 66;
  h) unitatea administrativ-teritorială Siminicea - sectoarele cadastrale nr. 14, 21, 24, 52;i) unitatea administrativ-teritorială Udeşti - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 20, 26, 29, 35, 87;j) unitatea administrativ-teritorială Vultureşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 31, 41.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1-10 la prezentul ordin.Articolul 3
  Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 11 martie 2019.Nr. 854.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  Anexa nr. 9
  Anexa nr. 10
  ----