Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 490 din 26 martie 2019privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 4 aprilie 2019Data intrării în vigoare 04-04-2019

  Având în vedere:– Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;
  – Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020; – Referatul de aprobare nr. 97 din 14.03.2019 al Direcţiei generale politici, strategii şi activităţi în domeniul tineretului,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2
  Direcţia generală politici, strategii şi activităţi în domeniul tineretului va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 121/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 16 februarie 2018.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  Bucureşti, 26 martie 2019.
  Nr. 490.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEpentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti