Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 20 din 26 martie 2019privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Tăşnad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CERAMICA - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 4 aprilie 2019Data intrării în vigoare 04-04-2019

  Având în vedere:– art. 34 lit. b) şi lit. g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; – 
  Referatul Direcţiei Generale Gestionare Concesiune Evaluare Resurse/Rezerve Minerale. Integrare Europeană nr. 3.988 din 20.03.2019,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:
  Articolul 1Concesiunea acordată prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Tăşnad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CERAMICA - S.R.L., cu sediul în Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 100, judeţul Satu Mare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224/2002, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 26 martie 2019.Nr. 20.-----