Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 258 din 2 aprilie 2019pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2018-30 septembrie 2018, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 261.950/2019 al Direcţiei generale politici agricole, precum şi prevederile art. 9 alin. (3) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă cantităţile de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 iulie 2018-30 septembrie 2018, utilizate şi nedecontate, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.
  Articolul 2Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 157.826.298,892 litri, valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 274.381.352,00 lei şi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 2 aprilie 2019.Nr. 258.ANEXĂ
  CANTITĂŢILEde motorină aferente perioadei 1 iulie 2018-30 septembrie 2018, determinate la plată de cătreAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2018,ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
  Nr. crt.SpecificareCantităţi de motorină (litri)Valoarea ajutorului de stat rotunjit, fără subdiviziuni*) (lei)
   Total, din care157.826.298,892274.381.352,00
  1Sectorul vegetal 147.592.639,143 256.590.052,00
  2Sectorul zootehnic 9.122.773,596 15.860.028,00
  3Sectorul îmbunătăţiri funciare1.110.886,153 1.931.272,00
  *) Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.
  -----