Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACORD din 15 octombrie 2018între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 05-06-2019


  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 189 din 29 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 257 din 3 aprilie 2019.
  Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia (denumite în continuare „părţi“),călăuzite de dorinţa de a întări cooperarea dintre cele două ţări în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale,recunoscând că această cooperare va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate ale cetăţenilor lor,
  au convenit următoarele:Articolul 1Părţile, pe baza principiilor egalităţii şi reciprocităţii, vor promova cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale, cu precădere în următoarele domenii: a) întărirea sistemelor de sănătate;b) încurajarea reciprocă a investiţiilor în sectorul sanitar;c) medicamente, produse farmaceutice şi aparatură medicală;d) management spitalicesc;e) sănătate publică şi sistemul de medicină de familie;f)
  geriatrie şi gerontologie;
  g) organizarea serviciilor de medicină de urgenţă.
  Articolul 2Părţile vor coopera prin: a) schimb de informaţii;b) schimb de delegaţii şi specialişti în sănătate;c) încurajarea participării specialiştilor la conferinţe şi întâlniri ştiinţifice organizate de oricare dintre părţi.
  Articolul 3Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din Republica Turcia vor fi responsabile de implementarea prezentului acord. Articolul 4Părţile vor înfiinţa un Comitet mixt de lucru care se va întâlni periodic, alternativ la Bucureşti şi la Ankara, în scopul evaluării activităţilor de cooperare şi al stabilirii priorităţilor de cooperare. Articolul 5Pentru vizitele experţilor şi ale specialiştilor din cele două ţări în vederea realizării obiectivelor prezentului acord: a) partea trimiţătoare va acoperi cheltuielile de călătorie dus-întors;
  b) partea primitoare va acoperi cheltuielile de cazare, masă şi călătorii interne (dacă sunt necesare) în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare în fiecare dintre cele două ţări. Durata unor asemenea vizite nu va depăşi o săptămână.
  Articolul 6Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, prin care părţile îşi vor comunica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci (5) ani. Acest acord va fi reînnoit, în mod automat, pentru perioade succesive de 1 an, cu excepţia cazului în care una dintre părţi o notifică pe cealaltă, în scris, pe canale diplomatice, asupra intenţiei sale de a denunţa acordul cu trei (3) luni înainte de expirarea sa. Denunţarea prezentului acord nu va afecta activităţile şi proiectele în derulare sau executate. Prezentul acord poate fi amendat prin consimţământul scris al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile primului paragraf al acestui articol. Orice divergenţe ce pot rezulta din interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă, prin negocieri între părţi. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, încheiat la Ankara la 10 ianuarie 1991, precum şi Protocolul adiţional privind cooperarea în domeniul sănătăţii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, încheiat la Ankara la 19 iulie 1994, îşi vor înceta valabilitatea. Semnat la Ankara la 15 octombrie 2018, în două exemplare originale, în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.
  În numele Guvernului României,
  Sorina Pintea,
  ministrul sănătăţii
  În numele Guvernului Republicii Turcia,
  dr. Fahrettin Koca,
  ministrul sănătăţii
  ----