Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 868 din 13 martie 2019privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Bilbor - sectorul cadastral nr. 26;
  b) unitatea administrativ-teritorială Ciceu - sectoarele cadastrale nr. 18, 20;c) unitatea administrativ-teritorială Cozmeni - sectoarele cadastrale nr. 2, 23, 30, 33, 38, 44;d) unitatea administrativ-teritorială Dăneşti - sectoarele cadastrale nr. 67, 71;e) unitatea administrativ-teritorială Dealu - sectoarele cadastrale nr. 62, 63, 65, 78, 82;f) unitatea administrativ-teritorială Ditrău - sectoarele cadastrale nr. 71, 72;g) unitatea administrativ-teritorială Feliceni - sectoarele cadastrale nr. 1, 26, 28, 35;
  h) unitatea administrativ-teritorială Gheorgheni - sectoarele cadastrale nr. 112, 138, 139, 140, 141, 142;i) unitatea administrativ-teritorială Mugeni - sectoarele cadastrale nr. 64, 66, 67;j) unitatea administrativ-teritorială Porumbeni - sectoarele cadastrale nr. 34, 40, 43, 44, 45, 60;k) unitatea administrativ-teritorială Sărmaş - sectoarele cadastrale nr. 19, 57, 61, 64;l) unitatea administrativ-teritorială Siculeni - sectoarele cadastrale nr. 14, 15, 16, 17.
  Articolul 2
  Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1-12 la prezentul ordin.
  Articolul 3Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 13 martie 2019.Nr. 868.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  Anexa nr. 9
  Anexa nr. 10
  Anexa nr. 11
  Anexa nr. 12
  -----