Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 27 din 18 februarie 2019pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Referatul Direcţiei ciclul combustibilului nuclear nr. 14.538 din 18.02.2019,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Ghidul de securitate nucleară privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
    Rodin Traicu
    Bucureşti, 18 februarie 2019.Nr. 27.ANEXĂ Deschideți GHID DE SECURITATE NUCLEARAprivind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate