Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 62 din 1 aprilie 2019pentru modificarea Ordinului inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari
EMITENT
 • INSPECŢIA JUDICIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

  În temeiul art. 70 alin. (2) teza finală din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 131/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 6 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)
  comisia de elaborare a subiectelor şi corectare a lucrărilor pentru testarea scrisă, denumită în continuare comisia pentru subiecte şi corectare;
  2. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) comisia de soluţionare a contestaţiilor privind baremul de notare a lucrărilor la testarea scrisă şi rezultatul obţinut la această testare, denumită în continuare comisia pentru contestaţii;4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10Comisia pentru subiecte şi corectare, precum şi comisia pentru contestaţii sunt formate din câte 3 membri titulari, desemnaţi dintre inspectorii judiciari. Activitatea fiecărei comisii este coordonată de un preşedinte, desemnat prin ordinul de constituire dintre membrii titulari ai acesteia.
  5. Articolul 12 se abrogă.6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13Comisia pentru contestaţii soluţionează contestaţiile la baremul de notare a lucrărilor scrise, adoptă baremul definitiv şi stabileşte rezultatul definitiv obţinut la testarea scrisă.7. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14(1)
  Comisia pentru interviu este alcătuită din inspectorul-şef, directorii direcţiilor de inspecţie şi un psiholog cu rol consultativ, desemnat prin ordin al inspectorului-şef. Activitatea comisiei este coordonată de inspectorul-şef.
  8. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) După finalizarea verificărilor se întocmeşte un raport care se transmite comisiei de organizare, împreună cu dosarul lucrării de inspecţie corespunzătoare. Structura raportului este prevăzută în anexa nr. 2.
  Articolul IIOri de câte ori în cuprinsul regulamentului prevăzut la art. I se face referire la „comisia pentru subiecte“, prin aceasta se înţelege „comisia pentru subiecte şi corectare“.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare,
  Lucian Netejoru
  Bucureşti, 1 aprilie 2019.Nr. 62.-----