Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 183 din 29 martie 2019pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLa anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 43 se introduce un nou număr curent, numărul curent 44, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.
  Denumirea direcţieiSediul unităţii
  44.Complex Silva str. Petricani nr. 9A, municipiul Bucureşti, cod 023841

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 183.-----