Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 869 din 13 martie 2019privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Bălăciţa - sectoarele cadastrale nr. 38, 61, 62, 63, 64, 65;
  b) unitatea administrativ-teritorială Bâcleş - sectoarele cadastrale nr. 32, 33;c) unitatea administrativ-teritorială Bâlvăneşti - sectorul cadastral nr. 20;d) unitatea administrativ-teritorială Broşteni - sectoarele cadastrale nr. 33, 34;e) unitatea administrativ-teritorială Cujmir - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 24, 26, 27, 31, 51;f) unitatea administrativ-teritorială Floreşti - sectoarele cadastrale nr. 8, 17;g) unitatea administrativ-teritorială Godeanu - sectorul cadastral nr. 3;
  h) unitatea administrativ-teritorială Isverna - sectoarele cadastrale nr. 13, 17, 29;i) unitatea administrativ-teritorială Podeni - sectorul cadastral nr. 24;j) unitatea administrativ-teritorială Stângăceaua - sectoarele cadastrale nr. 24, 27, 28;k) unitatea administrativ-teritorială Şovarna - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 16, 22.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1-11 la prezentul ordin.
  Articolul 3Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 13 martie 2019.Nr. 869.
  Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  Anexa nr. 9
  Anexa nr. 10
  Anexa nr. 11
  ----