Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 813 din 4 martie 2019privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Arcani - sectoarele cadastrale nr. 1, 17, 27, 31, 33, 35, 50, 56, 75 şi 76;
  b) unitatea administrativ-teritorială Bâlteni - sectoarele cadastrale nr. 9, 11, 20, 23, 43, 50, 52 şi 56;c) unitatea administrativ-teritorială Drăguţeşti - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 8, 9, 27, 28, 31, 32, 52, 53 şi 54;d) unitatea administrativ-teritorială Leleşti - sectoarele cadastrale nr. 19 şi 21;e) unitatea administrativ-teritorială Polovragi - sectoarele cadastrale nr. 99, 103, 104, 105 şi 106;f) unitatea administrativ-teritorială Săuleşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 21 şi 65;g) unitatea administrativ-teritorială Ţicleni - sectoarele cadastrale nr. 0, 18, 29, 38, 39, 40, 43, 50, 52, 61, 65, 66, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 95, 99, 100, 101, 102, 105, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124 şi 125.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Mircea Viorel Popa
  Bucureşti, 4 martie 2019.Nr. 813.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  ----