Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 245 din 28 martie 2019pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.009/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 28 martie 2019.Nr. 245.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,aferente infrastructurii secundare de irigaţii, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apăpentru irigaţii din judeţul Galaţi
  Nr. crt.
  Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar(lei)
  19/INVPPS-6505015Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii BădălanSediul: municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 11, judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 114 din 19.01.2006CIF 18402787
  Teren SPP 1ASuprafaţa totală - 646 mpUAT Galaţi, judeţul Galaţi894
  9/INVPPS-6505017Teren SPP 1BSuprafaţa totală - 338 mpUAT Galaţi, judeţul Galaţi468
  9/INVPPS-6505019Teren SPP 2Suprafaţa totală - 852 mpUAT Galaţi, judeţul Galaţi1.179
  29/INVPPS-6505031Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212
  Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii BranişteaSediul: comuna Şendreni, satul Şerbeştii Vechi, DN25, km 15, judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 99 din 19.01.2006CIF 18430884Teren SPP 55Suprafaţa totală - 1.760 mpUAT Braniştea, judeţul Galaţi1.807
  39/INVPPS-65005079Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Folteşti Prut 1Sediul: comuna Folteşti (în incinta Societăţii Comerciale Agroconfort - S.R.L.), judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 99 din 19.01.2006CIF 18430884Teren SPP Folteşti
  Suprafaţa totală - 1.520 mpUAT Folteşti, judeţul Galaţi1.344
  49/INVPPS-6505053Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Fundeni Plot 59Sediul: comuna Fundeni, satul Hanu Conachi (în incinta PFA Mihalcea Costel), judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 254 din 11.05.2007CIF 21777906Teren SPP 59Suprafaţa totală - 1.910 mpUAT Lieşti, judeţul Galaţi1.961
  5
  9/INVPPS-6504977Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Grindu PrutSediul: oraşul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 11, judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 145 din 11.05.2006CIF 18721956Teren SPP 4Suprafaţa totală - 496 mpUAT Galaţi, judeţul Galaţi686
  69/INVPPS-6505049Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Independenţa SiretSediul: municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 6 (în incinta Societatea Comercială Baza - S.R.L.), judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 214 din 31.01.2007CIF 21256657Teren SPP 56Suprafaţa totală - 1.476 mpUAT Independenţa, judeţul Galaţi1.515
  79/INVPPS-6504977Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii MonofilareSediul: municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 13A, camera 3.3A, judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional
  al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 238 din 31.01.2007CIF 21064007
  Teren SPP MonofilareSuprafaţa totală - 200 mpUAT Frumuşiţa, judeţul Galaţi205
  89/INVPPS-6505025Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Siretul ŞendreniSediul: comuna Şendreni (în incinta Societăţii Comerciale Agromec - S.A.), judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 590 din 22.06.2018CIF 39578647Teren SPP SmârdanSuprafaţa totală - 1.384 mp
  UAT Smârdan, judeţul Galaţi1.384
  99/INVPPS-6504977Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii StoicaniSediul: comuna Frumuşiţa nr. 5 (în incinta Societăţii Comerciale Brateş Prut - S.A. Frumuşiţa), judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 167 din 22.06.2006CIF 18848241Teren SPP StoicaniSuprafaţa totală - 660 mpUAT Frumuşiţa, judeţul Galaţi678
  109/INVPPS-6505047Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
  CIF 29275212
  Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tudor VladimirescuSediul: comuna Piscu, judeţul GalaţiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 211 din 31.01.2007CIF 21119528Teren SPP 57Suprafaţa totală - 1.116 mpUAT Piscu, judeţul Galaţi1.146
  119/INVPPS-6505067Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Vladimireşti Plot 58Sediul: comuna Piscu, judeţul Galaţi
  Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 385 din 27.03.2008CIF 23693429
  Teren SPP 58Suprafaţa totală - 880 mpUAT Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi903
  -----