Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.687 din 15 martie 2019pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

  În baza prevederilor art. 77 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIDirecţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 15 martie 2019.Nr. 3.687.ANEXĂ
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)LISTAexamenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat1. Limba engleză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLSPET/Preliminary/Preliminary for Schools B1
  Promovat/Cambridge English scale: 140-170University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  2.First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLSFCE/First/FirstB2Promovat/Cambridge English scale: 160-190
  3.Certificate Advanced EnglishCAE/AdvancedC1Promovat/Cambridge English scale: 180-210
  4. Certificate of Proficiency in EnglishCPE/ProficiencyC2Promovat/Cambridge English scale: 200-230
  5.Business English Certificate
  - Preliminary - Vantage - Higher
  BECB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) www.cambridgeenglish.org/ British Council Romania
  6.International English Language Testing SystemIELTSPunctaj 0-94-5 puncte B1 5,5-6,5 puncte B2 7-8 puncte C1 8,5-9,0 puncte C2British Council Romania; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia www.ielts.org
  7.Test of English as a Foreign Language - internet - based testsTOEFL (iBT)Reading: 0-30 Listening: 0-30 Speaking: 0-30 Writing: 0-30 Total - 0-12057-86 puncte B1 87-109 puncte B2 110-120 puncte C1Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
  8.Test of English for International CommunicationTOEICListening: 5-495 Reading: 5-495 Speaking: 0-200 Writing: 0-200 Listening minimum 275 puncte - B1 minimum 400 puncte - B2 minimum 490 puncte - C1 Reading minimum 275 puncte - B1 minimum 385 puncte - B2 minimum 455 puncte - C1 Speaking minimum 120 puncte - B1 minimum 160 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1 Writing minimum 120 puncte - B1 minimum 150 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1
  9.
  TRINITY Integrated Skills in EnglishTRINITY ISEISE I - B1 ISE II - B2 ISE III - C1 ISE IV - C2 Promovat Promovat Promovat PromovatTRINITY College London
  10.Examenele ECLECLIndependent User - B1 Independent User - B2 Proficient User - C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universităţii Bucureşti
  11.Basic Communication Certificate in EnglishBCCE
  B1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  12.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECCEB2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  13.Advanced Level Certificate in English ALCEC1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  14.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECPEC2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  15.Ascentis Anglia ESOLAscentis Anglia ESOLB1 - C2Promovat Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania
  16.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)-B1Promovat/40-51 puncteLearning Resources Network - www.lrnglobal.org
  17.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International-B2Promovat/40-51puncte
  18.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International
  -C1Promovat/50-64 puncte
  19.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International-C2Promovat/50-64 puncte
  20.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)IELCAB1Promovat/80-119 puncte
  21.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAB2Promovat/120-159 puncte
  22.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International
  IELCAC1Promovat/160-199 puncte
  23.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC2Promovat/200 puncte
  24.ESOL International All Modes (Entry 3)-B1Promovat minimum 55%English Speaking Board www.esbuk.org
  25.ESOL International All Modes Level 1 B2GCSEB2Promovat minimum 55%
  26.ESOL International All Modes Level 2 C1GCSEC1Promovat minimum 55%
  27.ESOL International All Modes Level 3 C2GCE A levelC2Promovat minimum 55%
  28.LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages IESOLB1 - C2PromovatPeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org
  29.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills Assessment
  LCCI ELSAB1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncteEducational Development International (EDI) www.lcciromania.ro
  30.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test - Senior English TestLCCI JETSET - Level 4 - Level 5 - Level 6B1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  31.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for BusinessLCCI EfB - Level 1 EfB - Level 2 EfB - Level 3B1 B2 C1Au fost evaluate toate cele patru competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează: Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  32.Pearson LCCI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEFR B1)Pearson EDI JETSET Level 4B1Listening minimum 0-20 puncte 10 puncte - B1 Reading minimum 0-40 puncte 20 puncte - B1 Speaking minimum 0-20 puncte 10 puncte - B1 Writing minimum 0-40 puncte 20 puncte - B1 Maximum minimum 120 puncte 60 puncte - B1
  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  33.Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)Pearson EDI JETSET Level 5B2Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - B2 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - B2 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - B2 Maximum minimum 190 puncte 95 puncte - B2
  34.Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)Pearson EDI JETSET Level 6C1Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - C1 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - C1 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - C1 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - C1 Maximum minimum
  190 puncte 95 puncte - C1
  35.Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)Pearson EDI JETSET Level 7C2Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - C2 Reading minimum 0-60 puncte 30 puncte - C2 Speaking minimum 0-40 puncte 20 puncte - C2 Writing minimum 0-60 puncte 30 puncte - C2 Maximum minimum 190 puncte 95 puncte - C2Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  36.Level 1 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 1B1Listening minimum 0-30 puncte 15 puncte - B1 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 50 puncte - B1 Speaking minimum 0-100 puncte 50 puncte - B1 Total B1 minimum 115 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  37.Level 2 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 2B2Listening minimum 0-30 puncte 18 puncte - B2 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 60 puncte - B2 Speaking minimum 0-100 puncte 60 puncte - B2 Total B2 minimum138 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  38.Level 3 Pearson LCCI English for BusinessPearson LCCI IQ English for Business Level 3C1Listening minimum 0-30 puncte 21 puncte - C1 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 70 puncte - C1 Speaking minimum 0-100 puncte 70 puncte - C1 Total C1 minimum 161 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  39.Level 4 Pearson LCCI English for Business Pearson LCCI IQ English for Business Level 4
  C2Listening minimum 0-30 puncte 24 puncte - C2 Reading minimum and Writing 0-100 puncte 80 puncte - C2 Speaking minimum 0-100 puncte 80 puncte - C2 Total C2 minimum 184 punctePearson LCCI www.lcci.org.uk
  40.Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)Pearson Test of English (PTE) General Level 2B1Listening minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Reading minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Speaking minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Writing minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Total B1 minimum 52 puncteEdexcel www.pearsonpte.com
  41.Pearson Edexcel Entry Level 1 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 3B2Listening minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Speaking minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Writing minimum 0-25 puncte 15 puncte - B2 Total B2 minimum 60 puncteEdexcel www.pearsonpte.com
  42.Pearson Edexcel Entry Level 2 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 4C1Listening minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1 Reading minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Speaking minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Writing minimum 0-25 puncte 17 puncte - C1 Total C1 minimum 68 puncte
  Edexcel www.pearsonpte.com
  43.Pearson Edexcel Entry Level 3 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 5C2Listening minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Reading minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Speaking minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Writing minimum 0-25 puncte 19 puncte - C2 Total C2 minimum 76 puncte Edexcel www.pearsonpte.com
  2. Limba franceză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Diplôme d’études en langue françaiseDELFB1 B2Promovat PromovatCentre international d’études pédagogiques (CIEP) - Ministère de l’Éducation Nationale www.ciep.fr
  2.Diplôme approfondi de langue françaiseDALF C1 C2Promovat Promovat
  3.Test de connaissance du françaiseTCFA1 - C2B1
  4.Test d’évaluation du françaiseTEFA1 - C2B1Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr
  5.L’examen ECL
  ECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Naţional de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  3. Limba germană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)DSD 2B2 - C1B2Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmik.org http:www.auslandsschulwesen.de
  2.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)DSD 1B1B1
  3.Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch - Zertifikat Deutsch für Jungedliche - Zertifikat Deutsch - Mittelstufe Deutsch
  - Oberstufe Deutsch - Wirtschaftssprache Deutsch
  ÖSD -/ -ZD -MD -/-WDB1 B2 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatBundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
  4.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche
  -B1PromovatGoethe - Institut www.goethe.de/pruefungen
  5.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Erwachsene-B1Promovat
  6.Goethe - Zertifikat B2-B2Promovat
  7.Goethe - Zertifikat C1-C1Promovat
  8.
  Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches SprachdiplomGDSC2Promovat
  9.Der Test Deutsch als FremdspracheTest DaFB1+ – C1B2Test DaF - Institut www.testdaf.de
  10.ECL - Zertifikat ECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu Centrul Naţional de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  4. Limba italiană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Certificazione di Italiano come Lingua Straniere - Livello Uno
  - Livello Due - Livello Tre - Livello Quatro
  CILSB1 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat PromovatUniversita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
  2.Certificazione della lingua italianaCELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5
  B1 B2 C1 C2Promovat Promovat Promovat Promovat Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
  3.L’esame ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu Centrul Naţional de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  5. Limba spaniolă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Diploma de Español como Lengua Extranjera - Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) - Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Español Nivel C1 (Intermedio) - Diploma de Español Nivel C2 (Superior) - Diploma de Español Nivel A2/B1 escolarDELE B1 B2 C1 C2 A2/B1 scolarB1 B1 B2 C1 C2 B1Promovat Promovat Promovat Promovat
  Promovat Promovat
  Ministerio de Educación - Instituto Cervantes http: diplomas.cervantes.es*)
  2.El examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Naţional de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  *) În situaţii excepţionale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competenţelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Sportului din Spania, se va recunoaşte şi echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1PromovatMinistério da Educaçăo - Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
  2.
  Diploma Intermédio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
  3.Diploma Avançado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
  4.Diploma Universitário de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
  7. Limba japoneză
  Nr.
  crt.
  Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPTN3 - B1 N2 - B2 N1 - C1Promovat Promovat PromovatAsociaţia Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/NivelPunctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/Organizaţia care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Examene ECLECLWaystage level - A2 Independent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1Promovat Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu
  2.
  Russian for Everyday Communication-Breakthrough level - A1 Waystage level - A2 Threshold level - B1 Vantage level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery levelPromovat Promovat Promovat Promovat Promovat PromovatPushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/certificates/
  ------