Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 196 din 1 aprilie 2019privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 1 aprilie 2019.Nr. 196.-----