Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 246 din 28 martie 2019pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agro Micleşti din judeţul Vaslui, în proprietatea acestei organizaţii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.010/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agro Micleşti din judeţul Vaslui, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 28 martie 2019.Nr. 246.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statuluişi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietateaOrganizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agro Micleşti din judeţul Vaslui
  Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar
  (lei)
  1.8.12/INVPPS-6505225-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agro MicleştiSediul: comuna Codăeşti, Str. Principală nr. 66 (în incinta S.C. Agromec Codăeşti - S.A.), judeţul VasluiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 613 din 19.12.2018CIF 40396401Staţie pompare SPP1 SoleştiClădire staţie de pompare SPP1 - 1 buc.Suprafaţa construită = 15,36 mpSuprafaţa desfăşurată = 15,36 mpRegim de înălţime - parterUAT Micleşti, judeţul Vaslui38.579
  1.8.6/INVPPS-6505445-2016Conductă principală PREMO D600 SPP1 Soleşti 505 mLungime = 505 mConductă - CS1-3UAT Micleşti, judeţul Vaslui11.582
  1.8.6/INVPPS-6505447-2016Conductă principală PREMO D400 SPP1 Soleşti 2.500 mLungime = 2.500 mConductă - CS1-3
  UAT Micleşti, judeţul Vaslui61.205
  1.8.6/INVPPS-6505449-2016Conductă secundată AZBO D300 SPP1 Soleşti 1.065 mLungime = 1.065 mConductă secundară - CS1-3UAT Micleşti, judeţul Vaslui22.183
  1.8.6/INVPPS-6505451-2016Conductă secundată AZBO D250 SPP1 Soleşti 948 mLungime = 948 mConductă secundară - CS1 = 660 mA20 = 288 mUAT Micleşti, judeţul Vaslui19.243
  1.8.6/INVPPS-6505453-2016Conductă secundată AZBO D200 SPP1 Soleşti 684 mLungime = 684 mA20 = 360 mA19 = 324 mUAT Micleşti, judeţul Vaslui16.660
  1.8.6/INVPPS-6505455-2016Conductă secundată AZBO D150 SPP1 Soleşti 468 mLungime = 468 m - A 19UAT Micleşti, judeţul Vaslui8.107
  1.8.6/INVPPS-6505457-2016Conductă antenă PVC D160 SPP1 Soleşti 180 mLungime = 180 m - A18UAT Micleşti, judeţul Vaslui1.960
  1.8.6/INVPPS-6505459-2016Conductă antenă PVC D125 SPP1 Soleşti 936 mLungime = 936 mA16 = 252 mA17 = 324 mA18 = 360 mUAT Micleşti, judeţul Vaslui13.542
  1.8.6/INVPPS-6505223-2016Teren staţie SPP1 Soleşti 1.200 mpSuprafaţa totală = 1.200 mpUAT Micleşti, judeţul Vaslui200
  -----