Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 138 din 12 martie 2019privind aprobarea modelului steagului comunei Săcălaz, judeţul Timiş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Săcălaz, judeţul Timiş, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Săcălaz, judeţul Timiş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 12 martie 2019.Nr. 138.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului comunei Săcălaz, judeţul TimişDescrierea steagului Modelul steagului comunei Săcălaz este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, cu un triunghi isoscel alb (cu vârful triunghiului unde se fixează hampa), care împarte steagul în două triunghiuri drepte.Triunghiul superior este albastru, iar cel inferior este roşu.Stema localităţii este centrată în triunghiul alb, iar în dreapta stemei sunt scrise statutul localităţii şi denumirea „Comuna Săcălaz“ cu litere galbene.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steagului Descrierea stemei Stema comunei Săcălaz se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef la o treime de coroana murală a scutului.În partea superioară, în câmp albastru, se află 3 felinare negre, aşezate în pal, cel din mijloc mai mare, toate cu flacără de aur.În vârful scutului, în câmp roşu, se află o cruce treflată, flancată dreapta-stânga de câte 3 spice de grâu, toate de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumate Cele 3 felinare amintesc de istoria localităţii, atestată încă din Evul Mediu, iar numărul lor reprezintă continuitatea neîntreruptă a locuirii umane pe teritoriul celor 3 localităţi.Crucea simbolizează biserica construită în anul 1793.Spicele de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albă semnifică puritate, curăţenie şi neutralitate.Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar şi aerul şi simbolizează blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă.Culoarea roşie înseamnă putere, acţiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voinţă, agresivitate, dorinţa de a servi patria.
  -----