Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 171 din 29 martie 2019privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 30 aprilie 2019 se stabileşte ca zi liberă.
  (2) Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 mai 2019, potrivit planificărilor stabilite.(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.
  Articolul 2Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2019 şi nici participanţilor în aceste procese.
  Articolul 4(1) Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei Statului în data de 25 aprilie 2019 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu aceeaşi dată.(2) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit aferente datei de 30 aprilie 2019 se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuţii în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanţelor Publice în data de 30 aprilie 2019, iar în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în următoarea zi lucrătoare.(3) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate potrivit alin. (1) se întocmesc de unităţile Trezoreriei Statului cu data de 30 aprilie 2019.(4) În ziua de 30 aprilie 2019, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.(5) Prin ordin al ministrului finanţelor publice poate fi stabilită şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 171.-----