Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 170 din 29 martie 2019privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (6) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 170.ANEXĂNumărul mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nr. crt.
  Denumirea operatorului economicNumărul mediu maxim de personal
  1.Compania Naţională Romarm - S.A. Bucureşti580
  2.Societatea Romaero - S.A. Bucureşti95
  3.Societatea Avioane Craiova - S.A.100
  4.Societatea IOR - S.A. Bucureşti14
  5.Societatea Uzina Mecanică Orăştie - S.A.10
  6.Societatea Şantierul Naval Mangalia - S.A.10
  TOTAL:809
  NOTĂ:Nu se consideră depăşire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat dacă media aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează la nivelul fiecărui operator economic, în limita prevăzută în această anexă.Fondurile vor fi alocate în concordanţă cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor datorate de angajator.Răspunderea privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din deconturile justificative prezentate la plată aparţine exclusiv conducerii executive a operatorilor economici beneficiari de alocaţii bugetare pentru plata drepturilor salariale. Sumele alocate, constatate nejustificate, se reţin în seama conducerii executive a operatorului economic.
  -----