Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 169 din 29 martie 2019pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICÎncepând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 1(1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de învăţământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se asigură, în anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.
  2. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei. (3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 2.3.
  La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei. (3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 5.
  4. La articolul 4, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:(9) Pentru unităţile de învăţământ din mediul urban care au, în medie, clase cu cel puţin 20 de elevi înmatriculaţi în învăţământul primar, respectiv, în medie, clase cu 25 de elevi înmatriculaţi în învăţământul gimnazial/liceal şi profesional/dual, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume rămase nerepartizate, după caz, în urma unei analize efectuate de inspectoratele şcolare.(10) Pentru unităţile de învăţământ din mediul urban care au clase sub 25 de elevi înmatriculaţi în învăţământul gimnazial/liceal şi profesional/dual, dacă sunt unice pe nivel/filieră/profil în unitatea administrativ-teritorială, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume rămase nerepartizate, după caz, în urma unei analize efectuate de inspectoratele şcolare.5.
  Anexele nr. 2 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 169.Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2019
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învăţământNumăr mediu de elevi pe clasăStandarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor) - lei -
  UrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
  1Învăţământ preşcolar cu program normalzi
  20183570390435703904
  2Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânalzi20206547654765476547
  3Învăţământ primarzi2418
  4108489548075728
  3.1Învăţământ primar integrat*zi6984698481728172
  4Învăţământ primar „step-by-step“zi24246547654776607660
  5Învăţământ primar „A doua şansă“-15123166381237054461
  6Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)zi24205169618159357096
  7Învăţământ primar cu specializarea muzicăzi2424915391531006910069
  7.1Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi4507450745074507
  8Învăţământ gimnazialzi25205384
  619261547078
  8.1Învăţământ gimnazial integrat*zi915391531046210462
  9Învăţământ secundar inferior „A doua şansă“-15123586430840994925
  10
  Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)zi25206461737773018337
  10.1Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi1077107710771077
  11Învăţământ gimnazial cu specializarea muzicăzi2525
  11307113071243812438
  11.1Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi5384538453845384
  12Învăţământ gimnazialFR22222181258524932955
  13Învăţământ liceal teoreticzi28285384538460316031
  14Învăţământ liceal teoreticseral28283990399044694469
  15Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic
  zi28285568556862376237
  16Învăţământ liceal tehnologicseral28284340434048614861
  17Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportivzi28
  287107710779607960
  18Învăţământ liceal specializarea muzicăzi282815076150761688616886
  19Învăţământ licealFR28282100
  210023522352
  19.1Învăţământ liceal integrat*zi915391531046210462
  20Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învăţământ dualzi28285896589664866486
  21Învăţământ postliceal/maiştrizi28285896589658965896
  21.1Învăţământ postliceal/maiştriseral28284340434048614861
  22Cantine-cămine (elevi cazaţi)-
  2133213321332133
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii“, pentru anul 2019
  Praguri numericeTipuri de unităţiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural - lei -
  ZONA 1ZONA 2
  ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniţă397401409421432444
  Şcoală gimnazială/Primară380384392403415426
  Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual
  432436445458471484
  Şcoală postliceală296299305314323332
  301-800Grădiniţă399403411423434
  446
  Şcoală gimnazială382386394405417428
  Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual434438447460473486
  Şcoală postliceală298301307316
  325334
  peste 800Grădiniţă403407415427439451
  Şcoală gimnazială386390398410421433
  Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual438442
  451464477490
  Şcoală postliceală302305311320329338

  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
  Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava
  -----