Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 29 martie 2019privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019Având în vedere că, de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013, şi până în prezent nu a fost atins scopul prevăzut la art. 1 alin. (2) din acest act normativ, respectiv nu au fost realizate investiţiile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor pescăreşti, prin modernizarea şi restructurarea acestora,luând în considerare că Administraţia Naţională „Apele Române“ este instituţia responsabilă pentru gestionarea problemelor specifice zonei costiere a Mării Negre, fiind unicul beneficiar al proiectelor promovate în cadrul axei prioritare 5 „Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră“, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, iar Administraţia Naţională „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral este beneficiarul proiectului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)“, proiect care se suprapune parţial cu terenurile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013,în considerarea faptului că pentru promovarea proiectelor europene deţinerea terenurilor reprezintă o condiţie obligatorie, iar realizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, cu precădere în domeniul reducerii eroziunii costiere, este absolut necesară întrucât există studii de teren actuale şi modelări morfodinamice realizate pe baza acestor studii, care ar putea fi modificate de fenomenul de degradare continuă a zonei costiere,ţinând cont că în absenţa actului normativ beneficiarul nu poate implementa proiectul, având consecinţe negative pentru statul român care ar putea pierde oportunitatea obţinerii finanţării europene pentru proiectul de investiţii „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)“,având în vedere faptul că neimplementarea proiectului are consecinţe imediate atât pe plan economic, prin scăderea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi pierderea fondurilor europene în valoare de 3.432.342 mii lei, inclusiv TVA, aferente proiectului „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)“, cât şi în planul dezvoltării infrastructurii de turism,în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Se aprobă transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi Administraţia Naţională „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 20.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor -Administraţia Naţională „Apele Române“

  Cod de clasificaţieNr. MFPPersoana juridică ce predă bunulTip bunDenumirePersoana juridică ce preia în administrare bunulDatele de identificareSituaţia juridică
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaAnul dobândirii/dării în folosinţăBaza legalăÎn administrare/ concesiune
  1234
  56789101112
  8.03.08164026Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilPlajă cu destinaţie turistică, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 101,748 ml Suprafaţă = 3.210 mp CF = 109991 NăvodariLimită N - digul de sud al portului Midia Limită S - 100 m de la limita de N
  România, judeţul Constanţa, localitatea Mamaia-Sat, plaja tronson 3, lot 2/21998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164038Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 100 m x 200 m = 20.000 mp-România, judeţul Constanţa, oraş Năvodari1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164027
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilPlajă cu destinaţie turistică, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 68,003 ml Suprafaţă = 3.495 mp CF = 117404 NăvodariLimită N - gard Grup Petrol Marin Limită S - limită Năvodari-ConstanţaRomânia, judeţul Constanţa, localitatea Mamaia-Sat, plaja tronson 11998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164039Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 68 m x 200 m = 13.600 mp
  -România, judeţul Constanţa, oraş Năvodari1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164029Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilPlajă cu destinaţie turistică, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 113,115 ml Suprafaţă = 2.472 mp CF = 249033 ConstanţaLimită N - canal descărcare lac Tăbăcărie Limită S - dig pescărieRomânia, judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, plaja Constanţa, lot 11998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164040Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 111 m x 200 m = 22.200 mp-România, judeţul Constanţa, municipiul Constanţa1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164030Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056
  Lăţime = 131,607 ml Suprafaţă = 2.165 mp CF = 109783 AgigeaLimită N - S.C. Sarda Fish - S.R.L. Limită S - 127 m de la limita de NRomânia judeţul Constanţa, comuna Agigea, zona Pescărie1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164041Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 127 m x 200 m = 25.400 mp-
  România, judeţul Constanţa, comuna Agigea1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164031Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 123,457 ml Suprafaţă = 4.608 mp CF = 103950 Eforie NordLimită E - digul de protecţie Limită V - 161 m de la limita de E
  România, judeţul Constanţa, oraşul Eforie Sud, plaja Eforie Sud1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164042Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 161 m x 200 m = 32.200 mp-România, judeţul Constanţa, oraşul Eforie1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164032
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 100,513 ml Suprafaţă = 1.807 mp CF = 106707 TuzlaLimită N - cazemată Limită S - 100 m de la limita de NRomânia, judeţul Constanţa, comuna Tuzla, tronson 3, lot 2, pescărie1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164043Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobil
  Apele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 100 m x 200 m = 20.000 mp-România, judeţul Constanţa, comuna Tuzla1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164033Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 252,855 ml Suprafaţă = 2.432 mp CF = 108115
  Costineşti
  Limită N - cazemată Limită S - 250 m de la limită de NRomânia, judeţul Constanţa, comuna Costineşti, plajă tronson 1, lot 21998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164044Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 250 m x 200 m = 50.000 mp-România, judeţul Constanţa, comuna Costineşti
  1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164034Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor- Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 193,158 ml Suprafaţă = 1.965 mp CF = 108121 CostineştiLimită N - 190 m de la limită de S Limită S - capătul de sud al Golfului FrancezRomânia, judeţul Constanţa, comuna Costineşti, lot 21998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164045Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 190 m x 200 m = 38.000 mp-România, judeţul Constanţa, comuna Costineşti1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164035Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
  Cod fiscal 16893890
  imobilFaleze, plajă neamenajată, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 314,708 ml Suprafaţă = 2.960 mp CF = 105217 23 AugustLimită N - 313 m de la limita de S Limită S - sudul Golfului Halta PescăruşRomânia, judeţul Constanţa, comuna 23 August1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164046Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
  Cod fiscal 16893890
  imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 313 m x 200 m = 62.600 mp-România, judeţul Constanţa, comuna 23 August1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164036Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 171,942 ml Suprafaţă = 4.966 mp
  CF = 107932 Mangalia
  Limită N - promontoriu faleză Limită S - dig limită OlimpRomânia, judeţul Constanţa, localitatea. Olimp, plajă tronson 1, lot 1, pescărie1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164047Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 171 m x 200 m = 34.200 mp-România, judeţul Constanţa, comuna 23 August
  1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164037Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lăţime = 80,433 ml Suprafaţă = 1.417 mp CF = 106965 Limanu Limită E - baza digului de protecţie Limită V - 75 m de la limita de ERomânia, judeţul Constanţa, satul 2 Mai, pescărie1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164048Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 75 m x 200 m = 15.000 mpRomânia, judeţul Constanţa, comuna Limanu1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164028Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilPlajă cu destinaţie turistică, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056
  Lăţime = 220,220 ml Suprafaţă = 3.930 mp CF = 106955 LimanuLimită N - limită de nord sector 1 Vama Veche Limită S - 214 m de la limita de NRomânia, judeţul Constanţa, satul Vama Veche, plaja Vama Veche, lot 1 (Pescărie)1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164049Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, judeţul ConstanţaMinisterul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafaţă = 214 m x 200 m = 42.800 mp
  -România, judeţul Constanţa, comuna Limanu1998Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  -----