Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 812 din 4 martie 2019privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dobreni din judeţul Neamţ
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se declară finalizate lucrările de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Dobreni din judeţul Neamţ.
  Articolul 2(1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Dobreni din judeţul Neamţ, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unitatea administrativ-teritorială Dobreni din judeţul Neamţ, îşi pierd valabilitatea.(4) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Dobreni din judeţul Neamţ, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Mircea Viorel Popa
  Bucureşti, 4 martie 2019.Nr. 812.-----