Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 244 din 28 martie 2019pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest Breaza şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.006/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest Breaza şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra bunurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 28 martie 2019.Nr. 244.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii aflate în domeniul privat al statului şi în administrareaAgenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţiiSPP 25C Canal Vest Breaza şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta Câlnău din judeţul Buzău
  Nr. crt.
  Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar(lei)
  19.2.8.12INVPPS-6506537-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 25C Canal Vest BreazaStaţie de pompare de punere sub presiune SPP 25C Canal VestClădire staţie de pompare:Suprafaţa construită - 12,40 mpSuprafaţa desfăşurată - 12,40 mpUAT Breaza şi
  UAT Săhăteni, judeţul Buzău
  1.672,0
  9.2.8.6INVPPS-6506539-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Sediul: comuna Breaza, satul Greceanca nr. 303, judeţul BuzăuÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 618 din 5.02.2019CIF 40627484Reţea conducte îngropateAmenajare interioară:Reţea conducte în lungime de 1.170 m şi antene în lungime de 5.920 m, care deserveşte suprafaţa brută de 322 ha şi suprafaţa netă de 321 haUAT Breaza şi UAT Săhăteni, judeţul Buzău112.417,0
  9.1.6INVPPS-650535-2016Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 25C Canal VestSuprafaţa - 77 mpUAT Breaza şi
  UAT Săhăteni, judeţul Buzău
  54,0
  29.2.8.12INVPPS-6506345-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 11 Poşta CâlnăuSediul: comuna Poşta Câlnău nr. 503A, judeţul BuzăuÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 604 din 18.10.2018CIF 40550879Staţie de pompare de punere sub presiune SPP 11 Canal EstClădire staţie de pompare - 1 buc.Suprafaţa construită - 22,75 mpSuprafaţa desfăşurată - 22,75 mpRegim de înălţime - parterUAT Poşta Câlnău, judeţul Buzău17.232,0
  9.2.8.12
  INVPPS-6506347-2016
  Reţea conducte îngropateAmenajare interioară:Reţea conducte în lungime de 5.560 m şi antene în lungime de 12.604 m, care deserveşte suprafaţa brută de 1.018 ha şi suprafaţa netă de 1.017 haUAT Poşta Câlnău, judeţul Buzău228.457,0
  9.2.8.12INVPPS-6506343-2016Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 11 Canal EstSuprafaţa - 734 mpUAT Poşta Câlnău, judeţul Buzău168,0
  -----