Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. S.M.Ap./S-16 din 15 martie 2019privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019

  STATUL MAJOR AL APĂRĂRIIAvând în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1^1) din Legea nr. 574/2004, cu modificările şi completările ulterioare,şeful Statului Major al Apărării emite prezentul ordin.Articolul 1La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nominalizaţi în anexa nr. 1.Articolul 2La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nominalizaţi în anexa nr. 2.Articolul 3La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nominalizaţi în anexa nr. 3.Articolul 4Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conţin informaţii clasificate.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Şeful Statului Major al Apărării,
  Laurian Anastasof,
  locţiitor, general-locotenent
  Bucureşti, 15 martie 2019.Nr. S.M.Ap./S-16.-----