Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 299 din 29 martie 2019privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019Data intrării în vigoare 29-03-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. P.C. 461 din 29.03.2019 al Direcţiei programe curative a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul ILa capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2019“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru semestrul I an 2019
  - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament semestrul I an 2019Credite bugetare semestrul I an 2019
  Programul naţional de oncologie, din care:996.770,00971.124,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)864.733,00855.649,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT17.990,0017.162,00
  Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare224,00200,00
  Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi
  1.693,001.468,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)112.090,0096.631,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi40,0014,00
  Programul naţional de diabet zaharat811.018,00714.284,00
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană28.546,0028.407,00
  Programul naţional de tratament pentru boli rare157.864,00177.401,00
  Programul naţional de tratament al bolilor neurologice93.904,00113.531,00
  Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei85.133,00104.117,00
  Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)12.767,0015.389,00
  Programul naţional de boli endocrine1.228,001.332,00
  Programul naţional de ortopedie48.684,0059.016,00
  Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice373,00329,00
  Programul naţional de boli cardiovasculare88.573,00104.127,00
  Programul naţional de sănătate mintală1.081,00
  1.105,00
  Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:13.129,0013.188,00
  Subprogramul de radiologie intervenţională9.304,0010.795,00
  Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos3.218,001.454,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil191,00287,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular416,00652,00
  Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică540.282,00526.366,00
  Total
  2.879.352,002.829.716,00
  Cost volum377.902,00378.853,00
  Total general3.257.254,003.208.569,00
  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 299.-----