Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 47 din 29 martie 2019pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019Data intrării în vigoare 29-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 124 alin. (1^1), (1^2) şi (1^3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. I pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 68 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi f) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 1 martie 2019, se modifică după cum urmează:1.
  Articolele 1 şi 2 se abrogă.
  2. La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi c) se abrogă.3. La articolul 3 alineatul (3), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j) NC - clienţi finali noncasnici, cu excepţia PET;4. La articolul 6, punctele 2-8 şi 10-16 se abrogă.5. Articolele 7 şi 8 se abrogă.6. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă.
  Articolul IIOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 15 martie 2019, se modifică după cum urmează:– Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Prezentul ordin se aplică în vederea contractării gazelor naturale cu livrare în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 47.-----