Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 256 din 15 martie 2019privind aprobarea derogării pentru unele specii de floră şi faună sălbatice în scopul cercetării ştiinţifice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019Data intrării în vigoare 29-03-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 103.340/NM din 2.10.2018 al Direcţiei biodiversitate, ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 391/CJ din 12.10.2018,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:Articolul 1
  Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă recoltarea unui număr de exemplare de floră sălbatică şi capturarea, transportul şi relocarea unui număr de exemplare de faună sălbatică, de pe raza judeţelor Giurgiu, Teleorman, Olt, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş, Arad, pentru monitorizarea biodiversităţii în cadrul Proiectului „Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport gaze naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria“, din următoarele specii:
  Nr. crt.SpeciileNr. exemplarelorStadiul de dezvoltare (ouă, larve imature, plantule sau adulţi, pui, animale adulte)Starea exemplarelor înaintea prelevării (vii, moarte, rănite, cu dizabilităţi)Starea exemplarelor după prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilităţi)
  1Accipiter brevipes5adult/juvenili/ouă viivii
  2Accipiter gentilis5adult/juvenili/ouă vii
  vii
  3Accipiter nisus5adult/juvenili/ouă viivii
  4Acrocephalus arundinaceus20adult/juvenili/ouă viivii
  5Acrocephalus dumetorum20adult/juvenili/ouă viivii
  6
  Acrocephalus melanopogon20adult/juvenili/ouă viivii
  7Acrocephalus paludicola20adult/juvenili/ouă viivii
  8Acrocephalus palustris20adult/juvenili/ouă viivii
  9Acrocephalus schoenobaenus20
  adult/juvenili/ouă viivii
  10Acrocephalus scirpaceus20adult/juvenili/ouă viivii
  11Actitis hypoleucos5adult/juvenili/ouă viivii
  12Aegithalos caudatus20adult/juvenili/ouă vii
  vii
  13Aegolius funereus5adult/juvenili/ouă viivii
  14Alauda arvensis100adult/juvenili/ouă viivii
  15Alcedo atthis5adult/juvenili/ouă viivii
  16
  Anas (Marmaronetta) angustirostris2adult/juvenili/ouă viivii
  17Anas acuta2adult/juvenili/ouă viivii
  18Anas clypeata2adult/juvenili/ouă viivii
  19Anas crecca2
  adult/juvenili/ouă viivii
  20Anas penelope2adult/juvenili/ouă viivii
  21Anas platyrhynchos25adult/juvenili/ouă viivii
  22Anas querquedula2adult/juvenili/ouă viivii
  23Anas strepera2adult/juvenili/ouă viivii
  24Anser erythropus2adult/juvenili/ouă viivii
  25Anser albifrons (ssp albifrons)2adult/juvenili/ouă viivii
  26
  Anser anser2adult/juvenili/ouă viivii
  27Anser fabalis fabalis2adult/juvenili/ouă viivii
  28Anthus campestris100adult/juvenili/ouă viivii
  29Anthus cervinus100
  adult/juvenili/ouă viivii
  30Anthus pratensis100adult/juvenili/ouă viivii
  31Anthus spinoletta100adult/juvenili/ouă viivii
  32Anthus trivialis100adult/juvenili/ouă vii
  vii
  33Apus apus5adult/juvenili/ouă viivii
  34Apus melba5adult/juvenili/ouă viivii
  35Aquila chrysaetos2adult/juvenili/ouă viivii
  36
  Aquila clanga2adult/juvenili/ouă viivii
  37Aquila heliaca2adult/juvenili/ouă viivii
  38Aquila pomarina2adult/juvenili/ouă viivii
  39Ardea cinerea50
  adult/juvenili/ouă viivii
  40Ardea purpurea30adult/juvenili/ouă viivii
  41Ardeola ralloides30adult/juvenili/ouă viivii
  42Arenaria interpres5adult/juvenili/ouă vii
  vii
  43Asio flammeus5adult/juvenili/ouă viivii
  44Asio otus5adult/juvenili/ouă viivii
  45Asplenium adulterinum10plantă vie, organe germinativeviivii
  46
  Athene noctua10adult/juvenili/ouă viivii
  47Austropotamobius torrentium30adult/subadultviivii
  48Aythia ferina2adult/juvenili/ouă viivii
  49Aythia fuligula2adult/juvenili/ouă viivii
  50Aythia marila2adult/juvenili/ouă viivii
  51Aythia nyroca2adult/juvenili/ouă viivii
  52Barbus meridionalis500adult/alevini/icrevii
  vii
  53Bombina bombina1.000adult/subadult/larve/ouăviivii
  54Bombina variegata1.000adult/subadult/larve/ouăviivii
  55Bombycilla garrulus20adult/juvenili/ouă viivii
  56
  Botaurus stellaris10adult/juvenili/ouă viivii
  57Branta ruficollis5adult/juvenili/ouă viivii
  58Bubo bubo1adult/juvenili/ouă viivii
  59Bucephala clangula2
  adult/juvenili/ouă viivii
  60Burhinus oedicnemus3adult/juvenili/ouă viivii
  61Buteo buteo5adult/juvenili/ouă viivii
  62Buteo lagopus3adult/juvenili/ouă vii
  vii
  63Buteo rufinus1adult/juvenili/ouă viivii
  64Calandrella brachydactyla20adult/juvenili/ouă viivii
  65Calidris alba5adult/juvenili/ouă viivii
  66
  Calidris alpina5adult/juvenili/ouă viivii
  67Calidris canutus5adult/juvenili/ouă viivii
  68Calidris ferruginea5adult/juvenili/ouă viivii
  69Calidris minuta5
  adult/juvenili/ouă viivii
  70Calidris temminckii5adult/juvenili/ouă viivii
  71Callimorpha quadripunctaria20adult/pupe/larve/ouăviivii
  72Campanula serrata20plantă vie, seminţevii
  vii
  73Canis lupus3adulţi/juveniliviivii
  74Caprimulgus europaeus20adult/juvenili/ouă viivii
  75Carduelis cannabina100adult/juvenili/ouă viivii
  76Carduelis carduelis100adult/juvenili/ouăviivii
  77Carduelis chloris100adult/juvenili/ouăviivii
  78Carduelis flammea100adult/juvenili/ouăviivii
  79Carduelis flavirostris100
  adult/juvenili/ouăviivii
  80Carduelis spinus100adult/juvenili/ouăviivii
  81Cerambyx cerdo20adult/pupe/larve/ouăviivii
  82Certhia brachydactyla20adult/juvenili/ouăvii
  vii
  83Certhia familiaris20adult/juvenili/ouăviivii
  84Cettia cetti5adult/juvenili/ouăviivii
  85Charadrius alexandrinus5adult/juvenili/ouăviivii
  86
  Charadrius dubius5adult/juvenili/ouăviivii
  87Charadrius hiaticula5adult/juvenili/ouăviivii
  88Charadrius morinellus5adult/juvenili/ouăviivii
  89Chettusia leucura5
  adult/juvenili/ouăviivii
  90Chlidonias hybridus5adult/juvenili/ouăviivii
  91Chlidonias leucopterus5adult/juvenili/ouăviivii
  92Chlidonias niger5adult/juvenili/ouăvii
  vii
  93Ciconia ciconia20adult/juvenili/ouăviivii
  94Ciconia nigra2adult/juvenili/ouă viivii
  95Cinclus cinclus20adult/juvenili/ouăviivii
  96
  Circaetus gallicus1adult/juvenili/ouăviivii
  97Circus aeruginosus1adult/juvenili/ouăviivii
  98Circus cyaneus1adult/juvenili/ouăviivii
  99Circus cyaneus1
  adult/juvenili/ouăviivii
  100Circus macrourus2adult/juvenili/ouăviivii
  101Circus pygargus1adult/juvenili/ouăviivii
  102Cobitis taenia300adult/alevini/icreviivii
  103Colias myrmidone100adult/subadult/larve/ouăviivii
  104Columba livia20adult/juvenili/ouăviivii
  105Columba oenas20adult/juvenili/ouăviivii
  106
  Columba palumbus20adult/juvenili/ouăviivii
  107Coracias garrulus100adult/juvenili/ouăviivii
  108Corvus corax10adult/juvenili/ouăviivii
  109Corvus corone cornix100
  adult/juvenili/ouăviivii
  110Corvus corone corone100adult/juvenili/ouăviivii
  111Corvus frugilegus50adult/juvenili/ouăviivii
  112Corvus monedula50adult/juvenili/ouăvii
  vii
  113Cottus gobio500adult/alevini/icreviivii
  114Coturnix coturnix20adult/juvenili/ouăviivii
  115Crex crex100adult/juvenili/ouăviivii
  116
  Cucujus cinnaberinus20adult/subadult/larve/ouăviivii
  117Cuculus canorus20adult/juvenili/ouăviivii
  118Cygnus cygnus2adult/juvenili/ouăviivii
  119Delichon urbica100
  adult/juvenili/ouăviivii
  120Dendrocopos leucotos20adult/juvenili/ouăviivii
  121Dendrocopos major20adult/juvenili/ouăviivii
  122Dendrocopos medius20adult/juvenili/ouăvii
  vii
  123Dendrocopos minor20adult/juvenili/ouăviivii
  124Dendrocopos syriacus20adult/juvenili/ouăviivii
  125Dioszeghyana schmidtii10adult/juvenili/ouăviivii
  126
  Dryocopus martius15adult/juvenili/ouăviivii
  127Egretta alba20adult/juvenili/ouăviivii
  128Egretta alba50adult/juvenili/ouăviivii
  129Egretta garzetta50adult/juvenili/ouăviivii
  130Emberiza caesia20adult/juvenili/ouăviivii
  131Emberiza cia20adult/juvenili/ouăviivii
  132Emberiza cirlus20adult/juvenili/ouăvii
  vii
  133Emberiza citrinella20adult/juvenili/ouăviivii
  134Emberiza hortulana20adult/juvenili/ouăviivii
  135Emberiza melanocephala20adult/juvenili/ouăviivii
  136
  Emberiza pusilla20adult/juvenili/ouăviivii
  137Emberiza schoeninclus20adult/juvenili/ouăviivii
  138Emys orbicularis50adult/subadult/ouăviivii
  139Eremophila alpestris5
  adult/juvenili/ouăviivii
  140Erithacus rubecula20adult/juvenili/ouăviivii
  141Eudontomyzon danfordi300adult/alevini/icreviivii
  142Eudontomyzon vladykovi30adult/alevini/icrevii
  vii
  143Euphydryas aurinia100adult/pupe/larve/ouăviivii
  144Euphydryas maturna500adult/pupe/larve/ouăviivii
  145Falco cherrug2adult/juvenili/ouăviivii
  146
  Falco columbarius5adult/juvenili/ouăviivii
  147Falco peregrinus1adult/juvenili/ouăviivii
  148Falco subbuteo3adult/juvenili/ouăviivii
  149Falco tinunculus5
  adult/juvenili/ouăviivii
  150Falco vespertinus5adult/juvenili/ouăviivii
  151Ficedula albicollis20adult/juvenili/ouăviivii
  152Ficedula hypoleuca20adult/juvenili/ouăvii
  vii
  153Ficedula parva20adult/juvenili/ouăviivii
  154Ficedula semitorquata20adult/juvenili/ouăviivii
  155Fringilla coelebs100adult/juvenili/ouăviivii
  156Fringilla montifringilla100adult/juvenili/ouăviivii
  157Fulica atra20adult/juvenili/ouăviivii
  158Galerida cristata5adult/juvenili/ouăviivii
  159Gallinago gallinago5
  adult/juvenili/ouăviivii
  160Gallinago media5adult/juvenili/ouăviivii
  161Gallinula chloropus20adult/juvenili/ouăviivii
  162Garrulus glandarius100adult/juvenili/ouăvii
  vii
  163Glareola pratincola5adult/juvenili/ouăviivii
  164Glaucidium passerinum5adult/juvenili/ouăviivii
  165Gobio albipinnatus30adult/juvenili/ouăviivii
  166
  Gobio kessleri30adult/juvenili/ouăviivii
  167Gobio uranoscopus300adult/alevini/icreviivii
  168Gortyna borelii lunata20adult/pupe/larve/ouăviivii
  169Gymnocephalus baloni10
  adult/juvenili/ouăviivii
  170Haliaeetus albicilla1adult/juvenili/ouăviivii
  171Hematopus ostralegus5adult/juvenili/ouăviivii
  172Hieraaetus fasciatus1adult/juvenili/ouăvii
  vii
  173Hieraaetus pennatus2adult/juvenili/ouăviivii
  174Himantopus himantopus5adult/juvenili/ouăviivii
  175Hippolais icterina5adult/juvenili/ouăviivii
  176
  Hippolais olivetorum5adult/juvenili/ouăviivii
  177Hippolais palida5adult/juvenili/ouăviivii
  178Hirundo daurica5adult/juvenili/ouăviivii
  179Hirundo rustica100
  adult/juvenili/ouăviivii
  180Iris aphylla ssp. hungarica50plantă vie, seminţeviivii
  181Isophya costata1000adult/subadult/ouăviivii
  182Isophya stysi1000adult/subadult/ouăviivii
  183Ixobrychus minutus30adult/juvenili/ouăviivii
  184Ixobrychus minutus20adult/juvenili/ouăviivii
  185Jynx torquilla5adult/juvenili/ouăviivii
  186
  Lanius collurio100adult/juvenili/ouăviivii
  187Lanius excubitor50adult/juvenili/ouăviivii
  188Lanius minor100adult/juvenili/ouăviivii
  189Lanius nubicus20
  adult/juvenili/ouăviivii
  190Lanius senator20adult/juvenili/ouăviivii
  191Larus argentatus (L. cachinnans)5adult/juvenili/ouăviivii
  192Larus canus5adult/juvenili/ouăvii
  vii
  193Larus fuscus5adult/juvenili/ouăviivii
  194Larus genei5adult/juvenili/ouăviivii
  195Larus glaucoides5adult/juvenili/ouăviivii
  196
  Larus marinus5adult/juvenili/ouăviivii
  197Larus melanocephalus5adult/juvenili/ouăviivii
  198Larus minutus20adult/juvenili/ouăviivii
  199Larus ridibundus5
  adult/juvenili/ouăviivii
  200Larus sabini5adult/juvenili/ouăviivii
  201Leptidea morsei300adult/pupe/larve/ouăviivii
  202Limicola falcinellus5adult/juvenili/ouăvii
  vii
  203Limosa laponica5adult/juvenili/ouăviivii
  204Limosa limosa5adult/juvenili/ouăviivii
  205Locustella fluviatilis5adult/juvenili/ouăviivii
  206
  Locustella luscinioides5adult/juvenili/ouăviivii
  207Locustella naevia5adult/juvenili/ouăviivii
  208Loxia curvirostra20adult/juvenili/ouăviivii
  209Lucanus cervus1000adult/pupe/larve/ouăviivii
  210Lullula arborea30adult/juvenili/ouăviivii
  211Luscinia luscinia100adult/juvenili/ouăviivii
  212Luscinia megarhynchos100adult/juvenili/ouăvii
  vii
  213Luscinia svecica100adult/juvenili/ouăviivii
  214Lutra lutra30adult/juveniliviivii
  215Lycaena dispar100adult/pupe/larve/ouăviivii
  216
  Lymnochryptes minimus5viivii
  217Lynx lynx1adult/juveniliviivii
  218Maculinea teleius100adult/pupe/larve/ouăviivii
  219Marsilea quadrifolia30plantă vie, seminţe
  viivii
  220Melanita fusca2adult/juvenili/ouăviivii
  221Melanita nigra2adult/juvenili/ouăviivii
  222Melanocorypha calandra100adult/juvenili/ouăviivii
  223Mergus albellus20adult/juvenili/ouăviivii
  224Mergus albellus2adult/juvenili/ouăviivii
  225Mergus merganser2adult/juvenili/ouăviivii
  226Mergus serrator
  2adult/juvenili/ouăviivii
  227Merops apiaster20adult/juvenili/ouăviivii
  228Miliaria calandra20adult/juvenili/ouăviivii
  229Milvus migrans3adult/juvenili/ouă
  viivii
  230Milvus milvus5adult/juvenili/ouăviivii
  231Miniopterus schreibersi20adult/juveniliviivii
  232Misgurnus fossilis100adulţi, alevini, icreviivii
  233Monticola saxatilis20adult/juvenili/ouăviivii
  234Monticola solitarius20adult/juvenili/ouăviivii
  235Morimus funereus50adult/pupe/larve/ouăviivii
  236Motacilla alba100adult/juvenili/ouăviivii
  237Motacilla cinerea100adult/juvenili/ouăviivii
  238Motacilla citreola100adult/juvenili/ouăviivii
  239Motacilla flava100adult/juvenili/ouă
  viivii
  240Muscicapa striata20adult/juvenili/ouăviivii
  241Myotis blythii20adult/juveniliviivii
  242Myotis capaccinii20adult/juveniliviivii
  243Myotis emarginatus20adult/juveniliviivii
  244Myotis myotis50adult/juveniliviivii
  245Netta rufina2adult/juvenili/ouăviivii
  246Nucifraga caryocatactes
  20adult/juvenili/ouăviivii
  247Numenius arquata5adult/juvenili/ouăviivii
  248Numenius phaeopus5adult/juvenili/ouăviivii
  249Numenius tenuirostris5adult/juvenili/ouă
  viivii
  250Nycticorax nycticorax30adult/juvenili/ouăviivii
  251Oenanthe hispanica20adult/juvenili/ouăviivii
  252Oenanthe isabelina20adult/juvenili/ouăviivii
  253Oenanthe oenanthe20adult/juvenili/ouăviivii
  254Oenanthe pleschanka20adult/juvenili/ouăviivii
  255Ophiogomphus cecilia5adult/pupe/larve/ouăviivii
  256Oriolus oriolus
  20adult/juvenili/ouăviivii
  257Osmoderma eremita5adult/pupe/larve/ouăviivii
  258Otus scops5adult/juvenili/ouăviivii
  259Oxyura leucocephala2adult/juvenili/ouă
  viivii
  260Pandion haliaetus1adult/juvenili/ouăviivii
  261Panurus biarmicus20adult/juvenili/ouăviivii
  262Parus ater20adult/juvenili/ouăviivii
  263Parus caeruleus20adult/juvenili/ouăviivii
  264Parus cristatus20adult/juvenili/ouăviivii
  265Parus lugubris20adult/juvenili/ouăviivii
  266Parus major
  20adult/juvenili/ouăviivii
  267Parus montanus20adult/juvenili/ouăviivii
  268Parus palustris20adult/juvenili/ouăviivii
  269Perdix perdix20adult/juvenili/ouă
  viivii
  270Pernis apivorus2adult/juvenili/ouăviivii
  271Phalacrocorax carbo5adult/juvenili/ouăviivii
  272Phalacrocorax pygmeus2adult/juvenili/ouăviivii
  273Phalaropus lobatus5adult/juvenili/ouăviivii
  274Phasianus colchicus50adult/juvenili/ouăviivii
  275Philomachus pugnax20adult/juvenili/ouăviivii
  276Phoenicurus ochruros
  20adult/juvenili/ouăviivii
  277Phoenicurus phoenicurus20adult/juvenili/ouăviivii
  278Pholidoptera transsylvanica500adult/subadult/ouăviivii
  279Phylloscopus bonelli20adult/juvenili/ouă
  viivii
  280Phylloscopus collybita20adult/juvenili/ouăviivii
  281Phylloscopus schwarzi20adult/juvenili/ouăviivii
  282Phylloscopus sibilatrix20adult/juvenili/ouăviivii
  283Phylloscopus trochiloides20adult/juvenili/ouăviivii
  284Pica pica50adult/juvenili/ouăviivii
  285Picoides tridactylus20adult/juvenili/ouăviivii
  286Picus canus
  5adult/juvenili/ouăviivii
  287Picus viridis5adult/juvenili/ouăviivii
  288Platalea leucorodia2adult/juvenili/ouăviivii
  289Plegadis falcinellus2adult/juvenili/ouăviivii
  290Pluvialis apricaria5adult/juvenili/ouăviivii
  291Pluvialis squatarola5adult/juvenili/ouăviivii
  292Podiceps auritus3adult/juvenili/ouăviivii
  293Podiceps cristatus5adult/juvenili/ouăviivii
  294Podiceps griseigena3adult/juvenili/ouăviivii
  295Podiceps nigricollis (caspicus)2adult/juvenili/ouăviivii
  296Porphyrio porphyrio
  5adult/juvenili/ouăviivii
  297Porzana parva5adult/juvenili/ouăviivii
  298Porzana porzana5adult/juvenili/ouăviivii
  299Porzana pussilla5adult/juvenili/ouă
  viivii
  300Prunella collaris20adult/juvenili/ouăviivii
  301Prunella modularis20adult/juvenili/ouăviivii
  302Ptyonoprogne rupestris5adult/juvenili/ouăviivii
  303Pulsatilla grandis20plantă vie, seminţeviivii
  304Pyrrhocorax graculus20adult/juvenili/ouăviivii
  305Pyrrhocorax pyrrhocorax20adult/juvenili/ouăviivii
  306Rallus aquaticus
  5adult/juvenili/ouăviivii
  307Recurvirostra avosetta10adult/juvenili/ouăviivii
  308Regulus ignicapillus20adult/juvenili/ouăviivii
  309Regulus regulus20adult/juvenili/ouă
  viivii
  310Remiz pendulinus20adult/juvenili/ouăviivii
  311Rhinolophus euryale30adult/juveniliviivii
  312Rhinolophus ferrumequinum100adult/juveniliviivii
  313Rhinolophus hipposideros50adult/juveniliviivii
  314Rhodeus sericeus amarus300adult/alevini/icreviivii
  315Rhysodes sulcatus20adult/pupe/larve/ouăviivii
  316Riparia riparia100adult/juvenili/ouăviivii
  317Rissa tridactyla5adult/juvenili/ouăviivii
  318Rosalia alpina30adult/pupe/larve/ouăviivii
  319Sabanejewia aurata100adult/alevini/icre
  viivii
  320Saxicola rubetra20adult/juvenili/ouăviivii
  321Saxicola torquata20adult/juvenili/ouăviivii
  322Scolopax rusticola15adult/juvenili/ouăviivii
  323Serinus serinus100adult/juvenili/ouăviivii
  324Sitta europaea20adult/juvenili/ouăviivii
  325Sitta neumayer20adult/juvenili/ouăviivii
  326Sterna (Gelochelidon) nilotica
  5adult/juvenili/ouăviivii
  327Sterna albifrons5adult/juvenili/ouăviivii
  328Sterna caspia5adult/juvenili/ouăviivii
  329Sterna hirundo5adult/juvenili/ouă
  viivii
  330Sterna paradisaea5adult/juvenili/ouăviivii
  331Streptopelia decaocto100adult/juvenili/ouăviivii
  332Streptopelia turtur50adult/juvenili/ouăviivii
  333Strix aluco5adult/juvenili/ouăviivii
  334Strix uralensis5adult/juvenili/ouăviivii
  335Sturnus roseus20adult/juvenili/ouăviivii
  336Sturnus vulgaris
  100adult/juvenili/ouăviivii
  337Sylvia atricapilla20adult/juvenili/ouăviivii
  338Sylvia borin20adult/juvenili/ouăviivii
  339Sylvia cantillans20adult/juvenili/ouă
  viivii
  340Sylvia communis20adult/juvenili/ouăviivii
  341Sylvia curruca20adult/juvenili/ouăviivii
  342Sylvia hortensis20adult/juvenili/ouăviivii
  343Sylvia melanocephala20adult/juvenili/ouăviivii
  344Sylvia nana20adult/juvenili/ouăviivii
  345Sylvia nisoria20adult/juvenili/ouăviivii
  346Sylvia rueppelli
  20adult/juvenili/ouăviivii
  347Syrrhaptes paradoxus5adult/juvenili/ouăviivii
  348Tachybaptus ruficollis2adult/juvenili/ouăviivii
  349Tadorna ferruginea2adult/juvenili/ouă
  viivii
  350Tadorna tadorna2adult/juvenili/ouăviivii
  351Testudo hermanni20adult/subadult/ouăviivii
  352Tetrao urogallus5adult/juvenili/ouăviivii
  353Tetrastes (Bonasa) bonasia10adult/juvenili/ouăviivii
  354Tetrax tetrax5adult/juvenili/ouăviivii
  355Tozzia carpathica30plantă vie, seminţeviivii
  356Tringa erythropus
  5adult/juvenili/ouăviivii
  357Tringa glareola5adult/juvenili/ouăviivii
  358Tringa nebularia5adult/juvenili/ouăviivii
  359Tringa ochropus5adult/juvenili/ouă
  viivii
  360Tringa stagnatilis5adult/juvenili/ouăviivii
  361Tringa totanus5adult/juvenili/ouăviivii
  362Triturus cristatus500adult/subadult/larve/ouăviivii
  363Triturus vulgaris ampelensis1.000adult/subadult/larve/ouăviivii
  364Troglodytes troglodytes100adult/juvenili/ouăviivii
  365Turdus iliacus100adult/juvenili/ouăviivii
  366Turdus merula
  100adult/juvenili/ouăviivii
  367Turdus philomelos100adult/juvenili/ouăviivii
  368Turdus pillaris100adult/juvenili/ouăviivii
  369Turdus torquatus100adult/juvenili/ouăviivii
  370Turdus viscivorus100adult/juvenili/ouăviivii
  371Tyto alba5adult/juvenili/ouăviivii
  372Upupa epops20adult/juvenili/ouăviivii
  373Ursus arctos1adult/juveniliviivii
  374Vanellus vanellus20adult/juvenili/ouăviivii
  375Xenus cinereus5adult/juvenili/ouăviivii
  376Zingel streber
  20adulţi/alevini/icreviivii
  Articolul 2(1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 22 august 2024.(2) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se va face cu următoarele echipamente:1. pentru speciile de ihtiofaună, echipamentul utilizat va fi de tip SAMUS 725 MP setat pentru faza de electronarcoză (pentru specificaţii a se vedea: http://www.electro-fisher.com/samus725M.html), respectiv ogic şi plasă pescărească pentru monitorizarea unor sectoare martor;2. pentru speciile de chiroptere se vor utiliza plase chiropterologice;
  3. pentru speciile de păsări se vor utiliza plase ornitologice şi cuşti (atrape);4. pentru speciile de nevertebrate edafice se vor utiliza capcane Barber şi filee entomologice de cosire;5. pentru speciile de nevertebrate cu activitate nocturnă se vor utiliza capcane luminoase şi filee entomologice;6. pentru speciile de herpetofaună se vor utiliza filee acvatice sau cârje herpetologice;7. se vor efectua observaţii directe sau cu ajutorul instrumentelor optice (lunete, binocluri) şi se vor realiza fotografii de înaltă rezoluţie, inclusiv prin intermediul camerelor fixe;8. pentru speciile de mamifere se vor utiliza capcane tip Shermann (nonletale) sau cuşti de capturare.
  (3) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, în condiţiile alin. (2), se realizează numai de către Unitatea de suport pentru integrare, denumită în continuare beneficiar, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Exemplarele din speciile de faună sălbatică vor fi capturate, transportate şi eliberate în habitate favorabile proximale.(5) Transportul în vederea relocării se va efectua în cuşti, cutii, recipiente tip acvariu şi alte asemenea, adecvate şi adaptate exigenţelor ecologice ale speciilor de transportat, astfel încât să fie minimizate riscurile de rănire sau omorâre.(6) Exemplarele din speciile de floră sălbatică prevăzute la art. 1 vor fi prelevate cu glie spre a se asigura succesul eventualelor transplantări.(7) Beneficiarul prevăzut la alin. (3) se obligă să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea.(8) Pentru activităţile prevăzute la alin. (2)-(7) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
  Articolul 3(1) În termen de 7 zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute. (2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).Articolul 4Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 martie 2019.Nr. 256.ANEXĂRAPORTasupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute- model -Solicitant ..............................................................................................................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea ......................................
  Numărul exemplarelor ................................................................Stadiul de dezvoltare .................................................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ......................................Starea exemplarelor după prelevare ..............................................Locul de prelevare .................................................................................................................................................................Data prelevării ......................................................................Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ...........................................................................................................................Stocarea şi destinaţia specimenelor ............................................Motivul recoltării/derogării[ ] în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale[ ] pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri[ ] în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu[ ] în scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop[ ] pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data ......................Semnătura ..................
  -----