Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 42 din 27 martie 2019privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 29 martie 2019Data intrării în vigoare 29-03-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 124 alin. (1^1)-(1^3), art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şiîn temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IMetodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.098 din 27 decembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Perioada a patra de reglementare a început la data de 1 ianuarie 2016 şi se încheie la data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale.
  2. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Venitul aferent unui an de reglementare, permis pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată, se determină după următoarea formulă:
  unde:n ≥ 2019V_fr(n)permis - venitul permis în anul n de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale;CU_cl_op_fr(2017) - cost operaţional unitar lunar pe client reglementat, aferent anului 2017, fără cheltuieli cu amortizarea, determinat după următoarea formulă:
  unde:C_op_fr(2017) - costurile operaţionale realizate într-o manieră prudentă, analizate, recunoscute şi permise de către ANRE titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale în anul 2017, către clienţii reglementaţi, fără cheltuielile cu amortizarea, luate în considerare la fundamentarea şi aprobarea venitului unitar aferent anului 2018;N_cl(2017) - număr mediu de clienţi reglementaţi realizat în anul 2017;CLP_(n – 1)realizat - capitalul de lucru necesar titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii curente;RRR_fr - valoarea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale;
  (1 + RI_c) - componentă prin care se realizează actualizarea costului operaţional unitar lunar pe client, aferent anului 2017, cu rata cumulată a inflaţiei, începând cu anul 2018 (primul an; i = 1) şi până în anul n pentru care se calculează venitul permis, conform Institutului Naţional de Statistică pentru anii anteriori, respectiv conform Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru anul n. Formula de determinare a acestei componente este următoarea:
  unde:m - diferenţa dintre anul n pentru care se calculează venitul permis şi anul 2017;N_cl(n) - număr mediu de clienţi reglementaţi, estimat pentru anul n;
  CU_cl_cap_fr(2017) - cost de capital unitar lunar pe client reglementat, aferent anului 2017, luat în considerare la fundamentarea şi aprobarea venitului unitar aferent anului 2018, determinat după următoarea formulă:
  unde:RoR_fr - rata reglementată a rentabilităţii, luată în considerare la stabilirea venitului permis pentru anul 2018;BAR_fr(2017) - valoarea reglementată rămasă a activelor la data de 31 decembrie 2017;A_m - amortizarea aferentă BAR_fr(2017);(V_fr(n – 1)recalc – V_fr(n – 1)realizat + C_op_e(n-1)) - componentă de corecţie, unde:V_fr(n – 1)recalc - venitul recalculat permis în anul n-1 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform prevederilor prezentei metodologii, cu luarea în considerare a numărului mediu de clienţi reglementaţi, realizat în anul n-1, a ratei inflaţiei realizate în anul n – 1, conform Institutului Naţional de Statistică, şi a regularizării contribuţiei băneşti C_CA aferente anului n – 2; prin excepţie, pentru stabilirea V_fr(2019), componenta V_fr(2018)recalc va fi egală cu produsul dintre venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în anul 2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;V_fr(n-1)realizat - venitul realizat în anul n – 1 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform realizărilor; C_op_e(n-1) - cheltuielile operaţionale excepţionale realizate de către furnizor şi generate de intrarea în vigoare a unor noi prevederi legale, ulterior stabilirii componentei CU_cl_op_fr(2017), cheltuieli care sunt în afara controlului managementului furnizorului;C_CA(n) - contribuţia bănească anuală datorată ANRE de către titularii de licenţă, stabilită potrivit reglementărilor în vigoare la momentul determinării venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru anul n.
  3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6(1)
  Venitul aferent unui an de reglementare, permis pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată operatorilor care obţin licenţa de furnizare ulterior intrării în vigoare a prezentei metodologii, se determină după următoarele formule:a) pentru primul an de reglementare:
  unde:V_fr(k)permis - venitul permis în anul k de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale;CU_cl_op_fr(k) - cost unitar operaţional lunar pe client aferent anului k, primul an de reglementare, fără cheltuielile cu amortizarea, determinat ca minimul dintre propunerea justificată de către titularul nou de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale şi cel mai mare cost operaţional unitar lunar pe client dintre costurile operaţionale unitare lunare pe client, fără cheltuielile cu amortizarea, permise furnizorilor pentru acelaşi an, conform prevederilor prezentei metodologii, pentru desfăşurarea activităţii reglementate;RRR_fr - valoarea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale;CLP_(k) - valoarea iniţială a CLP, utilizată la calculul venitului reglementat aferent primului an, care se determină pe baza CUG_fr estimat de ANRE pentru perioada respectivă şi a cantităţilor estimate a fi furnizate în regim reglementat în anul k;CU_cl_cap_fr(k) - propunerea justificată de către titularul nou de licenţă, privind costul de capital unitar lunar pe client reglementat, aferent anului k (primul an de activitate), determinat după următoarea formulă:
  unde:RRR_fr - valoarea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale;BAR_fr(k) - valoarea iniţială a BAR, utilizată la calculul venitului reglementat aferent primului an, care se determină pe baza valorii nete contabile a activelor aferente activităţii de furnizare reglementată, la data începerii activităţii;A_m - amortizarea aferentă BAR_fr(k); duratele reglementate de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale aferente desfăşurării activităţii de furnizare reglementată se actualizează în corelare cu reglementările pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;N_cl(k) - număr mediu clienţi reglementaţi, estimat pentru anul k;
  (V_fr(k-1)recalc – V_fr(k-1)realizat + C_op_e(k-1)) - componentă de corecţie pentru anul de început al activităţii de furnizare reglementată, pentru titularii noi de licenţă prevăzuţi la alin. (2) şi (3),unde:V_fr(k-1)recalc - venit recalculat permis în anul k-1 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform prevederilor prezentei metodologii, cu luarea în considerare a numărului mediu de clienţi reglementaţi realizat în anul k-1, a ratei inflaţiei realizate în anul k-1, conform Institutului Naţional de Statistică, şi a regularizării contribuţiei băneşti C_CA aferente anului k-2;V_fr(k-1)realizat - venitul realizat în anul k-1 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform realizărilor;C_op_e(k-1) - cheltuielile operaţionale excepţionale realizate de către furnizor şi generate de intrarea în vigoare a unor noi prevederi legale, ulterior stabilirii componentei CU_cl _op_fr(k), cheltuieli care sunt în afara controlului managementului furnizorului;C_CA(k) - contribuţia bănească anuală datorată ANRE de către titularii noi de licenţă, stabilită potrivit reglementărilor în vigoare la momentul determinării venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru anul k;
  b) pentru al doilea an de reglementare, în situaţia în care titularul de licenţă a desfăşurat activitatea de furnizare reglementată mai puţin de 12 luni:
  unde:(1 +RI) - componentă prin care se realizează actualizarea costului unitar operaţional pe client aferent anului de începere a activităţii de furnizare reglementată, cu rata inflaţiei anului următor începerii activităţii de furnizare reglementată, conform estimării Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză;N_cl(k+1) -– număr mediu de clienţi reglementaţi, estimat pentru anul k+1;CLP_(k) realizat - capitalul de lucru necesar titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii curente la nivelul anului k;(V_fr(k)recalc - V_fr(k)realizat) - componentă de corecţie pentru al doilea an de reglementare, în situaţia în care titularul de licenţă a desfăşurat activitatea de furnizare reglementată mai puţin de 12 luni,unde:V_fr(k)recalc - venit recalculat permis în anul k pentru lunile în care şi-a desfăşurat activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform prevederilor prezentei metodologii, cu luarea în considerare a numărului mediu de clienţi reglementaţi realizat în anul k;V_fr(k)realizat - venitul realizat în anul k pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform realizărilor;C_CA(k+1) - contribuţia bănească anuală datorată ANRE de către titularii de licenţă, stabilită potrivit reglementărilor în vigoare la momentul determinării venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru anul k+1;
  c) pentru următorii ani de reglementare:
  unde:k≥2019, j = diferenţa dintre anul de reglementare, pentru care se calculează venitul permis, şi anul de început al activităţii de furnizare reglementată;CU_cl_op_fr(w) realizat - cost unitar operaţional lunar pe client aferent anului w, primul an de reglementare în care operatorul a desfăşurat 12 luni activitatea de furnizare reglementată, fără cheltuielile cu amortizarea, determinat după următoarea formulă:
  unde:C_op_fr(w) - costurile operaţionale realizate într-o manieră prudentă, analizate, recunoscute şi permise de către ANRE titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale în anul w, primul an de reglementare în care operatorul a desfăşurat 12 luni activitatea de furnizare reglementat, către clienţii reglementaţi, fără cheltuielile cu amortizarea; analiza costurilor operaţionale se va realiza în conformitate cu prevederile art. 7;N_cl(w) - număr mediu de clienţi reglementaţi realizat în anul w;(1 + RI_c) - componentă prin care se realizează actualizarea costului unitar operaţional pe client cu rata cumulată a inflaţiei, conform Institutului Naţional de Statistică pentru anii anteriori, respectiv conform Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru anul k+j;CLP_(k+j–1)realizat - capitalul de lucru necesar titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii curente la nivelul anului k+j–1;
  CU_cl_cap_fr(w) realizat - cost de capital unitar lunar pe client aferent anului w, primul an de reglementare în care operatorul a desfăşurat 12 luni activitatea de furnizare reglementată, determinat după următoarea formulă:
  unde:RRR_fr - valoarea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale;BAR_fr(w) realizat - valoarea reglementată rămasă a activelor puse în funcţiune până la data de 31 decembrie a anului w, active aferente desfăşurării activităţii de furnizare reglementată; valoarea reglementată rămasă a activelor puse în funcţiune până la data de 31 decembrie a anului w, a imobilizărilor corporale şi necorporale aferente desfăşurării activităţii de furnizare reglementată, se actualizează în corelare cu reglementările pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;A_m - amortizarea aferentă BAR_fr(w);
  – componentă de corecţie, unde:V_fr(k+j–1)recalc - venit recalculat permis în anul k+j–1 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform prevederilor prezentei metodologii, cu luarea în considerare a numărului mediu de clienţi reglementaţi realizat în anul k+j–1, a ratei inflaţiei realizate în anul k+j–1, conform Institutului Naţional de Statistică, şi a regularizării contribuţiei băneşti C_CA aferente anului k+j–2;V_fr(k+j–1)realizat - venitul realizat în anul k+j-1 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform realizărilor;C_op_e(k+j–1) - cheltuielile operaţionale excepţionale realizate de către furnizor şi generate de intrarea în vigoare a unor noi prevederi legale, ulterior stabilirii componentei CU_cl _op_fr(w) sau CU_cl _op_fr(k), cheltuieli care sunt în afara controlului managementului furnizorului;C_CA(k+j) - contribuţia bănească anuală datorată ANRE de către titularii de licenţă, stabilită potrivit reglementărilor în vigoare la momentul determinării venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru anul k+j.
  (2) Pentru titularii noi de licenţă rezultaţi în urma unui proces de fuziune prin contopire se aplică următoarele dispoziţii:a)
  componenta CU_cl_op_fr(k) aferentă noii societăţi se determină ca medie ponderată, cu numărul de clienţi, a componentelor CU_cl_op_fr(k) aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune prin contopire. Începând cu anul k+1 nivelul componentei CU_cl_op_fr(k) se va actualiza cu rata cumulată a inflaţiei la sfârşitul anului, conform estimării Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză;
  b) componenta CU_cl_cap_fr(k) se determină ca medie ponderată, cu numărul de clienţi, a componentelor CU_cl_cap_fr(k) aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune prin contopire;c) componenta CLP_(k+j–1)realizat *RRR_fr se determină după cum urmează:(i) produsul dintre cantitatea estimată a fi furnizată în regim reglementat în anul k+j şi componenta unitară CLP*RRR_fr, calculată ca raport între suma componentelor CLP*RRR_fr aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune şi suma cantităţilor de gaze naturale estimate a fi furnizate în regim reglementat în anul k+j–1, luate în considerare la stabilirea veniturilor unitare aferente anului k+j–1 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată de către societăţile care fuzionează, dacă fuziunea începe să îşi producă efectele juridice în perioada 1 ianuarie-30 iunie a anului k+j;(ii) produsul dintre cantitatea estimată a fi furnizată în regim reglementat în anul k+j şi componenta unitară CLP_(k+j–1)realizat*RRR_fr, calculată ca raport între suma componentelor CLP_(k+j–1)realizat *RRR_fr aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune şi suma cantităţilor de gaze naturale furnizate în regim reglementat în anul k+j–1, dacă fuziunea începe să îşi producă efectele juridice în perioada 1 iulie- 31 decembrie a anului k+j.
  (3) Pentru titularii noi de licenţă constituiţi în urma unui proces de divizare se aplică următoarele dispoziţii:a) componenta CU_cl_op_fr(k), aferentă societăţilor divizate, este considerată la nivelul componentei CU_cl_op_fr(k) aprobată pentru societatea din care aceştia s-au divizat. Începând cu anul k+1 nivelul componentei CU_cl_op_fr(k) se va actualiza cu rata cumulată a inflaţiei la sfârşitul anului, conform estimării Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză;
  b) componenta CU_cl_cap_fr(k), aferentă societăţilor divizate, este considerată la nivelul componentei CU_cl_cap_fr(k), aprobată pentru societatea din care aceştia s-au divizat, corelată şi cu activele transferate noilor titulari;c) componenta CLP_(k+j–1)realizat*RRR_fr, se determină după cum urmează:(i) produsul dintre cantitatea estimată a fi furnizată în regim reglementat de către noul titular de licenţă în anul k+j şi componenta unitară CLP*RRR_fr, calculată ca raport între componenta CLP*RRR_fr şi cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în anul k+j–1, aferente societăţii care s-a divizat şi luate în considerare la stabilirea venitului unitar aferent anului k+j–1 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată, dacă fuziunea începe să îşi producă efectele juridice în perioada 1 ianuarie-30 iunie a anului k+j;(ii) produsul dintre cantitatea estimată a fi furnizată în regim reglementat de către noul titular de licenţă în anul k+j şi componenta unitară CLP_(k+j–1)realizat*RRR_fr, calculată ca raport între componenta CLP_(k+j–1)realizat* RRR_fr şi cantitatea de gaze naturale furnizată în regim reglementat în anul k+j–1, aferente societăţii care sa divizat, dacă fuziunea începe să îşi producă efectele juridice în perioada 1 iulie-31 decembrie a anului k+j.
  4. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), pentru anul 2019, titularii de licenţă care desfăşoară activitatea de furnizare reglementată înaintează ANRE documentaţia privind stabilirea venitului unitar aferent anului de reglementare până cel târziu la data de 15 aprilie 2019.5. La articolul 25, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) şi în corelare cu reglementările ANRE aprobate în vederea implementării legislaţiei primare în vigoare, în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2019 şi data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale, costurile pentru gazele naturale achiziţionate de către titularul de licenţă din surse curente se recunosc după cum urmează:a) pentru gazele naturale achiziţionate de către titularul de licenţă din producţia internă curentă, la preţuri ce nu pot depăşi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător, la care se adaugă costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT;b) pentru gazele naturale achiziţionate prin contracte încheiate pe piaţa centralizată şi prin negociere liberă (contracte bilaterale), contracte încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu completările ulterioare, cu derulare şi după data de 1 aprilie 2019 şi cu preţ diferit de 68 lei/MWh, astfel:(i) pentru gazele naturale achiziţionate prin tranzacţii angro pe piaţa centralizată, destinate acoperirii consumului curent/înmagazinării pentru întregul portofoliu de clienţi, este recunoscut preţul mediu ponderat realizat de către titularul de licenţă pentru toate cantităţile achiziţionate, cu livrare în luna analizată;(ii) pentru gazele naturale achiziţionate prin contracte bilaterale, destinate acoperirii consumului curent/ înmagazinării pentru întregul portofoliu de clienţi, este recunoscut cel mai mic preţ dintre:1. preţul mediu ponderat realizat de către titularul de licenţă pentru toate cantităţile achiziţionate, cu livrare în luna analizată, prin contractele bilaterale menţionate, inclusiv costul de transport de rezervare de capacitate de intrare în Sistemul naţional de transport (SNT), conform documentelor justificative transmise; şi2.
  preţul mediu calculat ca medie ponderată a preţurilor contractelor de pe piaţa centralizată menţionate, inclusiv costul de transport de rezervare de capacitate de intrare în Sistemul naţional de transport (SNT), preţuri aferente cantităţilor livrate în luna analizată şi realizate de către toţi titularii de licenţă care au în portofoliu şi clienţi reglementaţi.
  (5) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică contractelor cu livrări directe (spre exemplu: prin conducte din amonte, prin conducte dedicate etc.), dacă din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea de achiziţie a gazelor naturale din altă sursă, situaţie în care se recunoaşte preţul aferent tranzacţiilor respective.(6) Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor care desfăşoară activitate de furnizare pe piaţa reglementată vor fi analizate şi cuantificate, recupererea/ cedarea integrală a acestor diferenţe de către/de la furnizori realizându-se până la data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale. Modalitatea de recuperare sau de cedare, prin includerea acestor diferenţe în preţurile finale reglementate la clienţii casnici, va avea în vedere asigurarea condiţiilor de mai jos, în măsura în care acest lucru este posibil şi numai cu respectarea legislaţiei în vigoare:a) menţinerea preţurilor reglementate la clienţii casnici, pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2019 şi data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale, la un nivel relativ constant;b) menţinerea unor valori rezonabile ale preţurilor reglementate pentru clienţii casnici până la data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici.
  (7) Valoarea calculată a diferenţelor de costuri de achiziţie va fi comunicată furnizorilor în vederea stabilirii, de comun acord, a nivelului componentei de recuperare/cedare. În situaţia în care nivelul componentei nu se agreează, ANRE are dreptul să decidă.
  6. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 26(1) Costurile aferente dezechilibrelor se recunosc luând în considerare valoarea minimă dintre:a) preţul mediu ponderat al dezechilibrelor lunare solicitate de către furnizor, din factura emisă de către operatorul de transport şi de sistem;b) preţul mediu ponderat al produselor standard pe termen scurt.(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2019 şi data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale, costurile aferente dezechilibrelor se recunosc conform prevederilor Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) Costurile pentru gazele naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană, necesare acoperirii consumului clienţilor reglementaţi, se recunosc luând în considerare nivelul celui mai mic preţ dintre:1. preţul mediu unitar realizat de către titularul de licenţă, care poate conţine, după caz, următoarele elemente:a) costul achiziţiei gazelor naturale;b) costul serviciilor de înmagazinare (injecţie, extracţie, rezervare de capacitate); c) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale, pentru cantitatea de gaze naturale destinată înmagazinării, în situaţia în care acestea nu sunt deja incluse în costul de achiziţie al gazelor naturale;
  d) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;e) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT dinspre depozitele de înmagazinare subterană; f) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană;g) costurile de finanţare, acordate pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul ratei dobânzii practicate de instituţiile de credit pentru credite noi în lei acordate societăţilor nefinanciare pentru credite cu valoarea până la un milion echivalent euro inclusiv, cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu un an, publicată de BNR, aferentă lunii martie, aplicate preţului de achiziţie a gazelor, tarifelor de injecţie în depozite şi rezervării de capacitate de înmagazinare, tarifului componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană şi costului serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;
  2. preţul mediu unitar al gazelor naturale extrase din depozitele subterane, înmagazinate în perioada de injecţie aferentă constituirii stocului minim al anului curent, preţ format din:a) preţul mediu de achiziţie, calculat ca medie ponderată a cantităţilor înmagazinate cu preţurile medii recunoscute la art. 25 alin. (1);b) costul mediu aferent prestării serviciilor de înmagazinare subterană, calculat pe baza tarifelor aprobate de către ANRE doar pentru ciclul de înmagazinare al anului curent;
  c) costul unitar de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană, calculat pe baza tarifelor de transport în vigoare la momentul efectuării activităţii de injecţie, respectiv:(i) tariful anual de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;(ii) tariful anual de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT dinspre depozitele de înmagazinare subterană;(iii) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozite de înmagazinare subterană;d) costurile de finanţare, acordate pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul ratei dobânzii practicate de instituţiile de credit pentru credite noi în lei acordate societăţilor nefinanciare pentru credite cu valoarea până la un milion echivalent euro inclusiv, cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu un an, publicată de BNR, aferentă lunii martie, aplicate preţului de achiziţie a gazelor, tarifelor de injecţie în depozite şi rezervării de capacitate de înmagazinare, tarifului componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană şi costului serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană.
  (2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2019 şi data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale, costurile pentru gazele naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană, necesare acoperirii consumului clienţilor reglementaţi, se recunosc luând în considerare nivelul celui mai mic preţ dintre:1. preţul mediu unitar realizat de către titularul de licenţă, care poate conţine, după caz, următoarele elemente:a) costul achiziţiei gazelor naturale;b) costul serviciilor de înmagazinare (injecţie, extracţie, rezervare de capacitate);c) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;d) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT dinspre depozitele de înmagazinare subterană;e) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană;f) costurile de finanţare, acordate pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul ratei dobânzii practicate de instituţiile de credit pentru credite noi în lei acordate societăţilor nefinanciare pentru credite cu valoarea până la un milion echivalent euro inclusiv, cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu un an, publicată de BNR, aferentă lunii martie, aplicate preţului de achiziţie a gazelor, tarifelor de injecţie în depozite şi rezervării de capacitate de înmagazinare, tarifului componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană şi costului serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;
  2. preţul mediu unitar al gazelor naturale extrase din depozitele subterane, cantităţi înmagazinate conform reglementărilor emise de către ANRE în perioada de injecţie a anului curent, preţ format din:a) preţul mediu de achiziţie, calculat ca medie ponderată a cantităţilor înmagazinate cu preţurile medii recunoscute la art. 25 alin. (4);b) costul mediu aferent prestării serviciilor de înmagazinare subterană, calculat pe baza tarifelor aprobate de către ANRE doar pentru ciclul de înmagazinare al anului curent;c) costul unitar de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană, calculat pe baza tarifelor de transport în vigoare la momentul efectuării activităţii de injecţie, respectiv:(i) tariful anual de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;(ii) tariful anual de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT dinspre depozitele de înmagazinare subterană;(iii) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană;d) costurile de finanţare, acordate pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul ratei dobânzii practicate de instituţiile de credit pentru credite noi în lei acordate societăţilor nefinanciare pentru credite cu valoarea până la un milion echivalent euro inclusiv, cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada iniţială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu un an, publicată de BNR, aferentă lunii martie, aplicate preţului de achiziţie a gazelor, tarifelor de injecţie în depozite şi rezervării de capacitate de înmagazinare, tarifului componentei volumetrice pentru cantităţile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană şi costului serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieşirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană.
  8. La articolul 31 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouăliteră, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) Prin derogare de la dispoziţiile lit. d), pentru perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2019 şi data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale, se recunoaşte un preţ mediu de achiziţie format din:(i) preţul de achiziţie a gazelor naturale de 68 lei/MWh, stabilit conform prevederilor legale, la care se adaugă tariful anual de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT;(ii) preţul mediu de achiziţie pentru gazele naturale achiziţionate prin contracte încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu completările ulterioare, cu derulare şi după data de 1 aprilie 2019 şi cu preţ diferit de 68 lei/MWh, plus costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT.
  9. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (3), în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2019 şi data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale, formula generală de calcul al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată este următoarea:
  unde:CUG_fr - suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale;%Q_crt - ponderea cantităţii de gaze naturale din surse curente în total cerere clienţi casnici, aferentă activităţii de furnizare reglementată;P_ach - preţul de achiziţie a gazelor naturale stabilit la alin. (1) lit. d^1); P_dep - costul unitar de valorificare a gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare, stabilit la alin. (1) lit. e);CU_t - costul mediu unitar pentru serviciile de transport, stabilit la alin. (1) lit. f).
  10.
  La articolul 33, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. a) estimarea preţului de achiziţie a gazelor naturale ca marfă, la nivelul celui prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d), înainte de corecţia cu indicele de multiplicare;b) prin derogare de la dispoziţiile lit. a), pentru perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2019 şi data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale, estimarea preţului de achiziţie a gazelor naturale ca marfă, la nivelul celui prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d^1);
  11. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34Costul mediu unitar pentru serviciile de transport se estimează pe baza tarifelor aprobate de ANRE, luând în considerare cantităţile de gaze naturale destinate revânzării în cadrul activităţii de furnizare reglementată, ce urmează a fi transportate. Estimarea se realizează conform următoarei formule:
  undeQ - estimarea trimestrială/semestrială privind cererea clienţilor casnici, aferentă activităţii de furnizare reglementată, pentru perioada iulie-iunie pentru care se estimează CUG_fr, pe baza nivelului realizat al perioadei/perioadelor similare anterioare, având în vedere raportările operatorilor licenţiaţi;Tr_an(m) - tariful anual de rezervare capacitate pe grupul de puncte de ieşire pentru serviciile de transport al gazelor naturale din SNT, aferent anului gazier m;Tr_an(m+1) - tariful anual de rezervare capacitate pe grupul de puncte de ieşire pentru serviciile de transport al gazelor naturale din SNT, aferent anului gazier m+1;Tv_(m) - tariful volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată către sistemele de distribuţie, aferent anului gazier m;Tv_(m+1) - tariful volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată către sistemele de distribuţie, aferent anului gazier m+1;
  I_1 - indicele de corecţie a tarifului de rezervare de capacitate pe grupul de puncte de ieşire pentru serviciile de transport al gazelor naturale din SNT, aferent anului gazier m, pentru perioada de vară, şi se calculează după următoarea formulă:
  unde:a_1, a_2, a_3, a_4 - ponderea capacităţilor anuale/trimestriale/ lunare/zilnice rezervate în perioada iulie-septembrie, în total capacitate rezervată pentru perioada/perioadele similară/similare anterioară/anterioare;Tr_1, Tr_2, Tr_3, Tr_4, - valoarea tarifelor de rezervare de capacitate anuale/trimestriale/lunare/zilnice, aferente anului gazier m;
  I_2 - indicele de corecţie a tarifului de rezervare de capacitate pe grupul de puncte de ieşire pentru serviciile de transport al gazelor naturale din SNT, aferent anului gazier m+1, pentru perioada de iarnă, şi se calculează după următoarea formulă:
  unde:b_1, b_2, b_3, b_4 - ponderea capacităţilor anuale/trimestriale/ lunare/zilnice rezervate în perioada octombrie-martie, în total capacitate rezervată pentru perioada/perioadele similară/similare anterioară/anterioare;Tr_1, Tr_2, Tr_3, Tr_4, - valoarea tarifelor de rezervare de capacitate anuale/trimestriale/lunare/zilnice, aferente anului gazier m+1;
  I_3 - indicele de corecţie a tarifului de rezervare de capacitate pe grupul de puncte de ieşire din SNT, aferent anului gazier m+1, pentru perioada de vară, şi se calculează după următoarea formulă:
  unde:c_1, c_2, c_3, c_4 - ponderea capacităţilor anuale/trimestriale/ lunare/zilnice rezervate în perioada aprilie-iunie, în total capacitate rezervată pentru perioada/perioadele similară/ similare anterioară/anterioare;Tr_1, Tr_2, Tr_3, Tr_4, - valoarea tarifelor de rezervare de capacitate anuale/trimestriale/lunare/zilnice, aferente anului gazier m+1.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel-Florin Soreaţă
  Bucureşti, 27 martie 2019.Nr. 42.-----