Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORMĂ nr. 41 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 04-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 26-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-04-2019 până la data de 09-06-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a NORMEI nr. 41 din 30 decembrie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 2 din 4 ianuarie 2016, la data de 26 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 1 din 18 ianuarie 2017; NORMA nr. 6 din 7 aprilie 2017; NORMA nr. 9 din 5 iunie 2018; NORMA nr. 6 din 14 martie 2019.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Reproducem dispozițiile art. II din NORMA nr. 1 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017:„Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică începând cu exerciţiul financiar care începe la 1 ianuarie 2017”.
  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 23 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Articolul 1(1) Prezenta normă stabileşte reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale, situaţiile financiare interimare şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă.La data de 03-04-2019 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 6 din 14 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 03 aprilie 2019
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.