Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 819 din 19 martie 2019pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 22 martie 2019Data intrării în vigoare 22-03-2019
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 22-03-2019 până la data de 17-04-2019


  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (4) lit. i),art. 56 alin. (1^1) şi art. 123^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 70.581 din 14.03.2019,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) şi ale art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.Articolul 2(1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:a) formular 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;b) formular 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin;c) formular 165 „Decizie privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin;d) formular 166 „Decizie privind îndreptarea erorii la soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin;e)
  formular 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin;
  f) „Referat privind soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin;g) „Referat privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin;h) „Referat privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul ordin.
  (2) Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.
  Articolul 3
  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 4Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  Bucureşti, 19 martie 2019.
  Nr. 819.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAprivind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscaleAnexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 6*)*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 7*)*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 8*)*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 9*)*) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 10CARACTERISTICI de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor1. Denumire: Formular 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“1.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare şi completare.1.2. Se utilizează la înscrierea/radierea în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult.1.3. Se întocmeşte într-un singur exemplar, de către entitatea/unitatea de cult care solicită înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.1.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult.2.
  Denumire: Formular 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“2.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare şi completare.2.2. Se utilizează la aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.2.3. Se difuzează gratuit.2.4. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.2.5. Circulă: - un exemplar la entitate/unitatea de cult;– un exemplar la organul fiscal competent.2.6. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult, împreună cu „Referatul privind soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“.
  3. Denumire: Formular 165 „Decizie privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“3.1. Caracteristici de editare: - pe o singură faţă;– se utilizează echipament informatic pentru editare şi completare.3.2. Se utilizează la înştiinţarea entităţii/unităţii de cult privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.3.3. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.3.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;– 1 exemplar la organul fiscal competent.
  3.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult.
  4. Denumire: Formular 166 „Decizie privind îndreptarea erorii la soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“4.1. Caracteristici de editare: - pe o singură faţă;– se utilizează echipament informatic pentru editare şi completare.4.2. Se utilizează la soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.4.3. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.
  4.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;– 1 exemplar la organul fiscal competent.4.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult.
  5. Denumire: Formular 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“5.1. Caracteristici de editare: - pe o singură faţă;– se utilizează echipament informatic pentru editare şi completare.5.2. Se utilizează la îndreptarea erorii privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult.
  5.3. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.5.4. Circulă: - 1 exemplar la entitate/unitatea de cult;– 1 exemplar la organul fiscal competent.5.5. Se arhivează copia la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult.
  6. Denumire: „Referat privind soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“6.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare şi completare.6.2.
  Se utilizează la soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.
  6.3. Se întocmeşte într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.6.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult.
  7. Denumire: „Referat privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“7.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare şi completare.7.2. Se utilizează la soluţionarea cererii de radiere din Registrul entităţilor/unităţilor de cult sau în urma constatării de către compartimentul de specialitate a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 4 lit. b)-e) din procedură.7.3. Se întocmeşte într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.
  7.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult.
  8. Denumire: „Referat privind îndreptarea erorilor“8.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru editare şi completare.8.2. Se utilizează la îndreptarea erorilor. 8.3. Se întocmeşte într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală entitatea/unitatea de cult este înregistrată.8.4. Se arhivează la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult.