Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 224 din 13 martie 2019pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019Data intrării în vigoare 18-03-2019

  Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole nr. 261.657 din 11.03.2019,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ff) şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile:– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 1.08.2017,– 
  Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se stabilesc dimensiunile pentru exploataţiile de creştere a suinelor pe teritoriul României, astfel:a) fermă de suine de subzistenţă - exploataţie agricolă cu un efectiv de maximum 5 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg;b) fermă de suine mică - exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 6-20 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg;c) fermă de suine medie - exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 21-130 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg;d) fermă de suine mare - exploataţie agricolă cu un efectiv de peste 130 de capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg.
  Articolul 2Se stabilesc tipurile exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României, astfel:a) exploataţie nonprofesională de suine - ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. a), înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - S.N.I.I.A. şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului;b) exploataţie comercială de suine de tip A - ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. b) şi c), deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi înregistrată sanitar-veterinar;c) exploataţie comercială de suine - ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. d), deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate şi este autorizată sanitar-veterinar.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 1 septembrie 2017.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 13 martie 2019.Nr. 224.----