Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 137 din 12 martie 2019pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019Data intrării în vigoare 15-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICÎn anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Aleşd“ la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 şi 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile“, poziţia 362 se modifică după cum urmează:– coloana 3 va avea următorul cuprins:Spitalul de Pneumoftiziologie Aleşd, clădire Sanatoriu TBC – Secţia 1 Aleşd,“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Aleşd, clădire secţie, bloc alimentar, locuinţă medici, magazii, birou administrativ, fântâni şi teren aferent, strada Richter Karoly nr. 3 (fosta stradă Bobâlna nr. 78); folosinţa actuală spital, CF nr. 100647, nr. cadastral 100647, A1 teren intravilan, suprafaţă teren = 34.883 mp, construcţii: A1.1. 100647 - C1: suprafaţa construită la sol = 670 mp, suprafaţa construită desfăşurată = 1.348 mp, regim de înălţime = D + P + 1E; A1.2. 100647 - C2: suprafaţa construită la sol = 254 mp; A1.3. 100647 - C3: suprafaţa construită la sol = 220 mp; A1.4. 100647 – C4: suprafaţa construită la sol = 173 mp; A1.5. 100647 - C5: suprafaţa construită la sol = 35 mp; A1.6. 100647 - C6: suprafaţa construită la sol = 9 mp; A1.7. 100647 - C7: suprafaţa construită la sol = 14 mp; A1.8. 100647 - C8: suprafaţa construită la sol = 14 mp; A1.9. 100647 - C9: suprafaţa construită la sol = 160 mp; A1.10. 100647 - C10: suprafaţa construită la sol = 166 mp; A1.11. 100647 - C11: suprafaţa construită la sol = 131 mp“, coloana 6 va avea următorul cuprins: „2.937.907,13“, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Aleşd, Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Aleşd nr. 62/2018 şi CF Aleşd nr. 100647

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 12 martie 2019.Nr. 137.-----