Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 136 din 12 martie 2019privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Prahova, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019Data intrării în vigoare 15-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Prahova, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Curtea de Conturi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Preşedintele Curţii de Conturi,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 12 martie 2019.Nr. 136.ANEXĂDATE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se dă în administrarea Curţii de Conturi, situat în judeţul Prahova,şi care se înscrie în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Administratorul imobilului C.U.I.Curtea de Conturi 4265922

  Nr. MFPCod de clasificaţiePersoana juridică căreia i se dă în administrare imobilul CUIDenumirea imobiluluiAdresaVecinătăţiBaza legalăCaracteristici tehnice ale imobilului/Carte funciarăValoarea înregistrată în contabilitate (lei)
  Se va atribui.8.29.07Curtea de Conturi CUI 4265922Clădire sediu Camera de Conturi PrahovaStr. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 19, Ploieşti, PrahovaN - proprietate CJ Prahova S - proprietate CJ Prahova E - Str. Ardealului nr. 4 - proprietate privată
  V - str. Bogdan Petriceicu Hasdeu
  Contract vânzare-cumpărare nr. 1.299/2011Regim de înălţime P + E + M C1: - 292,52 mp (în drept) - 230 mp (în măsurători) C2: - 98 mp S teren - 850 mp CF 121888 PloieştiValoare clădire 2.617.961,03
  -----