Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 135 din 12 martie 2019pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 14 martie 2019Data intrării în vigoare 14-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Planul naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 683/2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 16 septembrie 2013, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“,
  Valeriu Tabără
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurenţiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Ioan Deneş

  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 martie 2019.Nr. 135.ANEXĂ Deschideți PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNEprivind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor