Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RECTIFICARE nr. 1.060 din 7 iunie 2006referitoare la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.060/2016
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019Data intrării în vigoare 14-03-2019

    În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.060/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 şi 38 bis din 13 ianuarie 2017, la capitolul 5, domeniul F „Management şi administrare“, rândul F.1, se fac următoarele rectificări:– la coloana „Acţiuni“, în loc de: „F.1. Completarea dotărilor şi amenajărilor la Centrul de vizitare Brezoi, inclusiv adaptarea unui sistem adecvat de încălzire al acestuia, bazat pe folosirea energiei solare. Construcţia şi dotarea corespunzătoare a unor puncte de informare ale PNC“ se va citi „F.1. Completarea dotărilor şi amenajărilor la Centrul de vizitare Brezoi, inclusiv realizarea unui sistem de încălzire bazat pe folosirea energiei solare. Construcţia şi dotarea corespunzătoare a unor puncte de informare ale PNC şi a obiectivului «Casa naturii şi a tradiţiilor locale» - investiţie cu rol major în realizarea unui management performant privind cunoaşterea şi protejarea valorilor naturale şi culturale specifice PNC“;– la coloana „Ţinta“, după a doua liniuţă, se va citi: „Realizarea obiectivului «Casa naturii şi a tradiţiilor locale»“.
    ----