Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CUANTUMUL TOTAL din 14 martie 2019al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România
EMITENT
 • PARTIDE POLITICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019Data intrării în vigoare 14-03-2019

  Denumirea partidului politic: UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA Sediul partidului politic: oraşul Nădlac, Str. Independenţei nr. 36, judeţul Arad, CUI 3218132Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeanăCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
  1.Filiala Zonală Arad  
           5.200
  2.Filiala zonală Banat           
  2.960
  3.Filiala Zonală Banat Sud           6.510
  4.Filiala Zonală Bihor         
    25.240
  Cuantumul total39.750
  Numele şi prenumele reprezentantului legalMerka Adrian-Miroslav
  Semnătura 
  Data întocmirii11 martie 2019
  Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2018 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeanăActivitatea generatoare de venitSursa venituluiCuantum anual
  1.UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIAEditarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii  
  Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socialăVânzare bilete la acţiuni culturale1.765
  Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic  
  Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială  
  Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale  
  Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare  
  Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu 
   
  Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu  
  Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare  
  Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic  
  Dobânzi bancareDobânzi bancare16
  Cuantumul total1.781
  Numele şi prenumele reprezentantului legalMerka Adrian-Miroslav
  Semnătura 
  Data întocmirii11 martie 2019
  -----